501-607-155

nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl

Umowa dożywocia a umowa darowizny

Umowa dożywocia a umowa darowizny

Zarówno umowa dożywocia jak umowa darowizny są umowami cywilnoprawnymi, które zostały uregulowane w kodeksie cywilnym. Przed przystąpieniem do sporządzania umowy warto znać ich istotne elementy, które charakteryzują każdą z tych umów by uniknąć niepotrzebnych sporów w...
Przestępstwo znęcania się nad zwierzętami

Przestępstwo znęcania się nad zwierzętami

Zajmując się zagadnieniem przestępstwa znęcania się nad zwierzętami określonego w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt należy w pierwszej kolejności podkreślić, iż może być ono popełnione tylko umyślnie i to wyłącznie z zamiarem...
Prawa i obowiązki sąsiada

Prawa i obowiązki sąsiada

Kwestię praw i obowiązków sąsiada regulują szczegółowo dwa akty prawne: Kodeks Cywilny, Ustawa o własności lokali. Omówione zostaną jedynie najbardziej podstawowe kwestie, z którymi przyjdzie się zmierzyć każdemu właścicielowi nieruchomości. Zgodnie z treścią art. 140...

Imprimis

Kancelaria Adwokacka

Św. Katarzyny 5 lok. 3
87-100 Toruń

tel: 501-607-155
email: nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl