501-607-155

nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl

Czy można odstąpić od umowy zawartej przez telefon?

Czy można odstąpić od umowy zawartej przez telefon?

W dzisiejszych czasach coraz częściej otrzymujemy telefony z propozycją zawarcia korzystnych dla nas umów czy to sprzedaży, czy też dostawy różnego rodzaju usług. Bardzo często rozmówca słysząc o proponowanych rozwiązaniach jest nimi zainteresowany, jednakże wyrażając...
W jakiej sytuacji można wymeldować lokatora?

W jakiej sytuacji można wymeldować lokatora?

Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą o ewidencji ludności obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego albo opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się. Jednakże co w sytuacji, w której dana...
Aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste

Aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami: wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie...

Imprimis

Kancelaria Adwokacka

Św. Katarzyny 5 lok. 3
87-100 Toruń

tel: 501-607-155
email: nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl