501-607-155

nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl

Jakie przesłanki muszą zostać spełnione, by skutecznie wnieść powództwo do sądu o stwierdzenie nieważności  uchwały wspólników spółki lub o jej uchylenie?

Jakie przesłanki muszą zostać spełnione, by skutecznie wnieść powództwo do sądu o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników spółki lub o jej uchylenie?

W sytuacji wnoszenia powództwa do sądu o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników należy wykazać jej sprzeczność z ustawą. Natomiast jeśli składamy powództwo o uchylenie uchwały nie wystarczy wykazanie wyłącznie jej sprzeczności np. z umową spółki. Bowiem sama...

Imprimis

Kancelaria Adwokacka

Św. Katarzyny 5 lok. 3
87-100 Toruń

tel: 501-607-155
email: nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl