501-607-155

nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl

Pozew o rozwód- jaka  wysokość opłaty?

Pozew o rozwód- jaka wysokość opłaty?

Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 o kosztach sądowych w sprawach cywilnych opłatę stałą w kwocie 600 złotych pobiera się od pozwu o rozwód lub o separację. W sprawach o rozwód, o separację lub o unieważnienie małżeństwa, w razie zasądzenia alimentów na rzecz...
Co powinien zawierać pozew o rozwód?

Co powinien zawierać pozew o rozwód?

Pozew o rozwód powinien zawierać następujące elementy: 1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowany, imię i nazwisko stron i ich pełnomocników 2) oznaczenie rodzaju pisma; 3) osnowę wniosku (czego żądamy)oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności 4) podpisy...

Imprimis

Kancelaria Adwokacka

Św. Katarzyny 5 lok. 3
87-100 Toruń

tel: 501-607-155
email: nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl