501-607-155

nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl

Rozwód kościelny

Rozwód kościelny

Prawu kościelnemu przyświeca zasada nierozerwalności małżeństwa. Jednakże od każdej reguły są wyjątki. W ściśle określonych sytuacjach prawo kościelne dopuszcza możliwość rozwiązania lub też orzeczenia nieważności sakramentu małżeństwa. Rozwiązanie małżeństwa...
Kiedy sąd orzeknie o podziale majątku wspólnego?

Kiedy sąd orzeknie o podziale majątku wspólnego?

Sąd rozwodowy może orzec o podziale majątku już w wyroku rozwodowym jeśli nie przyczyni się to do nadmiernej zwłoki w postępowaniu, czyli w praktyce na zgodny wniosek stron. Gdyż w przeciwnym razie postępowanie takie trwa zbyt długo. Wtedy jest konieczność wytoczenia...
Co wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków?

Co wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków?

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte...

Imprimis

Kancelaria Adwokacka

Św. Katarzyny 5 lok. 3
87-100 Toruń

tel: 501-607-155
email: nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl