501-607-155

nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl

Zmiana terminów wypowiedzenia umowy o pracę

1 stycznia 2017 roku przyniósł kolejne zmiany w prawie pracy. Istotną zmianą jest termin na złożenie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę. Do tej pory odwołującego się obowiązywał 7 dniowy termin w przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem, natomiast w...

Kontrola podatkowa a otrzymana darowizna.

Generalnie zobowiązania podatkowe przedawniają się po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin jego płatności. Jednakże ustawa o podatku od spadków i darowizn zawiera regulacje odnowienia obowiązku zapłaty podatku, w sytuacji w której...

Imprimis

Kancelaria Adwokacka

Św. Katarzyny 5 lok. 3
87-100 Toruń

tel: 501-607-155
email: nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl