501-607-155

nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl

BLOG

Darowizna, a testament. Co warto wiedzieć?

Wedle prawa polskiego darowizny udzielone za życia spadkodawcy wliczane są do pozostającej po nim masy spadkowej. Jedną różnicą jako przewiduje polski ustawodawca dla osób z najbliższej rodziny spadkodawcy i osób spoza tego kręgu jest czas wedle którego ustala się czy... czytaj dalej

Zmiana terminów wypowiedzenia umowy o pracę

1 stycznia 2017 roku przyniósł kolejne zmiany w prawie pracy. Istotną zmianą jest termin na złożenie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę. Do tej pory odwołującego się obowiązywał 7 dniowy termin w przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem, natomiast w... czytaj dalej

Kontrola podatkowa a otrzymana darowizna.

Generalnie zobowiązania podatkowe przedawniają się po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin jego płatności. Jednakże ustawa o podatku od spadków i darowizn zawiera regulacje odnowienia obowiązku zapłaty podatku, w sytuacji w której... czytaj dalej
Kontrola podatkowa a otrzymana darowizna

Kontrola podatkowa a otrzymana darowizna

Generalnie zobowiązania podatkowe przedawniają się po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin jego płatności. Jednakże ustawa o podatku od spadków i darowizn zawiera regulacje odnowienia obowiązku zapłaty podatku, w sytuacji w której... czytaj dalej
Wina w rozkładzie pożycia małżeńskiego

Wina w rozkładzie pożycia małżeńskiego

Winę rozkładu pożycia można przypisać temu małżonkowi, którego zachowanie godzi w normy prawne i zasady współżycia małżeńskiego określających obowiązki małżonków. Aby móc przypisać małżonkowi winę należy udowodnić, iż jego zachowanie było umyślne. Nie można bowiem... czytaj dalej
Rozwód kościelny

Rozwód kościelny

Prawu kościelnemu przyświeca zasada nierozerwalności małżeństwa. Jednakże od każdej reguły są wyjątki. W ściśle określonych sytuacjach prawo kościelne dopuszcza możliwość rozwiązania lub też orzeczenia nieważności sakramentu małżeństwa. Rozwiązanie małżeństwa... czytaj dalej

Imprimis

Kancelaria Adwokacka

Św. Katarzyny 5 lok. 3
87-100 Toruń

tel: 501-607-155
email: nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl