501-607-155

nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl

BLOG

Pozew o rozwód- jaka  wysokość opłaty?

Pozew o rozwód- jaka wysokość opłaty?

Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 o kosztach sądowych w sprawach cywilnych opłatę stałą w kwocie 600 złotych pobiera się od pozwu o rozwód lub o separację. W sprawach o rozwód, o separację lub o unieważnienie małżeństwa, w razie zasądzenia alimentów na rzecz... czytaj dalej
Co powinien zawierać pozew o rozwód?

Co powinien zawierać pozew o rozwód?

Pozew o rozwód powinien zawierać następujące elementy: 1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowany, imię i nazwisko stron i ich pełnomocników 2) oznaczenie rodzaju pisma; 3) osnowę wniosku (czego żądamy)oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności 4) podpisy... czytaj dalej
Czy można odwołać darowiznę?

Czy można odwołać darowiznę?

Kodeks cywilny przewiduje sytuacje, w których darczyńca może odwołać dokonaną przez siebie darowiznę, jednakże takie sytuacje mają charakter wyjątkowy. Chodzi mianowicie o sytuację, w której obdarowany jest rażąco niewdzięczny wobec darczyńcy, a zatem jego zachowanie... czytaj dalej
Jakie przesłanki muszą zostać spełnione, by skutecznie wnieść powództwo do sądu o stwierdzenie nieważności  uchwały wspólników spółki lub o jej uchylenie?

Jakie przesłanki muszą zostać spełnione, by skutecznie wnieść powództwo do sądu o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników spółki lub o jej uchylenie?

W sytuacji wnoszenia powództwa do sądu o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników należy wykazać jej sprzeczność z ustawą. Natomiast jeśli składamy powództwo o uchylenie uchwały nie wystarczy wykazanie wyłącznie jej sprzeczności np. z umową spółki. Bowiem sama... czytaj dalej
Kiedy policjant zatrzyma nam prawo jazdy?

Kiedy policjant zatrzyma nam prawo jazdy?

1) W razie uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu; 2) W razie stwierdzenia zniszczenia prawa jazdy w stopniu powodującym jego nieczytelność; 3) W razie... czytaj dalej

Imprimis

Kancelaria Adwokacka

Św. Katarzyny 5 lok. 3
87-100 Toruń

tel: 501-607-155
email: nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl