501-607-155

nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl

BLOG

Czy w każdej sytuacji kierowca straci prawo jazdy jeśli jechał w terenie zabudowanym z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h?

Czy w każdej sytuacji kierowca straci prawo jazdy jeśli jechał w terenie zabudowanym z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h?

Na tak postawione pytanie należy postawić odpowiedź twierdzącą. Ustawa nie przewiduje w takiej sytuacji żadnych wyjątków. Policja uczyni tak w każdej sytuacji, nawet jeśli kierujący pojazdem nie miał wcześniej żadnych punktów karnych na swoim koncie. Wówczas kierowca... czytaj dalej
W jakiej sytuacji można wymeldować lokatora?

W jakiej sytuacji można wymeldować lokatora?

Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą o ewidencji ludności obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego albo opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się. Jednakże co w sytuacji, w której dana... czytaj dalej
Umowa dożywocia a umowa darowizny

Umowa dożywocia a umowa darowizny

Zarówno umowa dożywocia jak umowa darowizny są umowami cywilnoprawnymi, które zostały uregulowane w kodeksie cywilnym. Przed przystąpieniem do sporządzania umowy warto znać ich istotne elementy, które charakteryzują każdą z tych umów by uniknąć niepotrzebnych sporów w... czytaj dalej
Przestępstwo znęcania się nad zwierzętami

Przestępstwo znęcania się nad zwierzętami

Zajmując się zagadnieniem przestępstwa znęcania się nad zwierzętami określonego w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt należy w pierwszej kolejności podkreślić, iż może być ono popełnione tylko umyślnie i to wyłącznie z zamiarem... czytaj dalej
Prawa i obowiązki sąsiada

Prawa i obowiązki sąsiada

Kwestię praw i obowiązków sąsiada regulują szczegółowo dwa akty prawne: Kodeks Cywilny, Ustawa o własności lokali. Omówione zostaną jedynie najbardziej podstawowe kwestie, z którymi przyjdzie się zmierzyć każdemu właścicielowi nieruchomości. Zgodnie z treścią art. 140... czytaj dalej
Immisje – czyli problemy z sąsiadem

Immisje – czyli problemy z sąsiadem

Problematyka immisji w stosunkach sąsiedzkich jest nieustannie przedmiotem żywej praktyki sądowej. Wielu ludzi cierpi z uwagi na uciążliwego sąsiada, który uniemożliwia odpoczynek we własnym domu z uwagi na zachowania jakich dokonuje w swojej nieruchomości. Jeśli... czytaj dalej

Imprimis

Kancelaria Adwokacka

Św. Katarzyny 5 lok. 3
87-100 Toruń

tel: 501-607-155
email: nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl