501-607-155

nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl

1. Spadkodawca może sporządzić ważny testament w ten sposób, że napisze go w całości własnoręcznie, podpisze jego treść i opatrzy ją datą. Nie ma wymogu, aby treść woli oznaczyć jako „testament”, czy też oznaczyć adres czy numer dowodu osobistego spadkodawcy, jednak są pożądane, gdyż ułatwiają ustalenie, czy pismo jest testamentem, kto jest spadkodawcą, a kto spadkobiercą.
2. Co do zasady testament może zawierać rozrządzenie ostatniej woli tylko jednego spadkodawcy.
3. Aby testament był ważny może go sporządzić jedynie osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawych.
4. W testamencie nie rozporządza się konkretnymi przedmiotami, gdyż takie stwierdzenia można uznać za zapisy, a nie za powołanie do spadku. W testamencie należy generalnie rozporządzać masą spadkową np. pisząc „powołuję do całości spadku lub do ½ spadku”.
5. Nie można dziedziczeni uzależnić od jakiekolwiek warunku, np. Jan Nowak dostanie całość spadku, jeśli po mojej śmierci ożeń się z Katarzyną Malinowską.
6. Brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu własnoręcznego, chyba że wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów. Dlatego warto datę sporządzenia oświadczenia woli na dokumencie zamieścić.
7. Cała treść testamentu włącznie z podpisem na dole musi być własnoręczna, inaczej testament będzie nieważny.

Imprimis

Kancelaria Adwokacka

Św. Katarzyny 5 lok. 3
87-100 Toruń

tel: 501-607-155
email: nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl