501-607-155

nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl

Przy orzekaniu o władzy rodzicielskiej sąd kieruje się przede wszystkim dobrem małoletnich dzieci. Wina w rozkładzie pożycia nie musi automatycznie przekreślać szans na przyznanie temu małżonkowi władzy rodzicielskiej. Ta przesłanka ma dla sądu jedynie charakter pomocniczy.
Sąd bada przede wszystkim czy powierzenie dziecka temu z rodziców nie będzie sprzeczne z dobrem dziecka. W tym kontekście wina w rozkładzie pożycia nie ma bezpośredniego znaczenia.
Nieprzestrzeganie obowiązków małżeńskich nie musi od razu oznaczać, iż małżonek wyłącznie winny nie ma predyspozycji rodzicielskich. O tym decyduje przede wszystkim jego osobowość i charakter. Szczególnie ważna jest więź rodzica z dzieckiem. Ważne jest aby rodzic prowadził ustabilizowany i uporządkowany tryb życia, by mógł dziecku zapewnić należytą opiekę i rozwój.

Imprimis

Kancelaria Adwokacka

Św. Katarzyny 5 lok. 3
87-100 Toruń

tel: 501-607-155
email: nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl