501-607-155

nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl

Poczta Polska zintensyfikowała działania kontrolne u osób w celu wykrycia czy odbiorniki radiowo telewizyjne zostały zarejestrowane i czy opłaca się abonament radiowo – telewizyjny. W chwili obecnej abonament radiowy miesięcznie to koszt 7 zł, rocznie płatny z góry- 75,60 zł, zaś abonament radiowo- telewizyjny 22,70 zł miesięcznie, rocznie płatne z góry 245,15 zł. Jeśli odwiedzający nas kontroler stwierdzi, że posiadamy sprawny, ale nie zarejestrowany odbiornik wyda decyzję nakazująca jego rejestrację. Dodatkowo nałoży karę stanowiącą dziesięciokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu kontroli.
Ale czy musimy wpuszczać kontrolera do domu?
Otóż nie. Prawo takie daje nam sama Konstytucja RP w art. 50 zapewniająca nienaruszalność mieszkania. Przeszukanie naszego lokalu może nastąpić jedynie w oparciu o postanowienie wydane przez sąd lub prokuratora. Postanowienie może wykonać policja, prokurator lub upoważniony pracownik urzędu skarbowego lub osoba działająca na mocy decyzji sądów rodzinnych. Przepisy karne regulują sposób prowadzenia przeszukania, do których te osoby muszą się stosować. Zatem nie mamy obowiązku wpuszczać do domu kontrolera czy nawet listonosza.
Kontrolerzy przed dokonaniem kontroli mają obowiązek pokazać stosowne upoważnienie, legitymację służbową, a na żądanie również dowód osobisty. Jeśli odmówimy kontroli Poczta Polska jest upoważniona do żądania przeprowadzenia kontroli w trybie egzekucji administracyjnej.

Imprimis

Kancelaria Adwokacka

Św. Katarzyny 5 lok. 3
87-100 Toruń

tel: 501-607-155
email: nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl