501-607-155

nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl

Przed dopełnieniem formalności taki rozwód nie będzie skuteczny w naszym kraju. Od dnia wejścia Polski do Unii Europejskiej rozwód uzyskany w kraju należącym do UE, za wyjątkiem Danii, będzie skuteczny po złożeniu wniosku we właściwym Urzędzie Stanu Cywilnego, który spowoduje naniesienie na akt małżeństwa stosownej wzmianki o rozwodzie.
Przed udaniem się do Urzędu Stanu Cywilnego należy przygotować:
1) dokument potwierdzający tożsamość;
2) wypełnione podanie o wpisanie wzmianki w akcie małżeństwa ( formularze dostępne są na stronach urzędów);
3) urzędowy odpis wyroku sądu zagranicznego ze stwierdzeniem prawomocności;
4) tłumaczenie przysięgłe wyroku na język polski;
5) dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Imprimis

Kancelaria Adwokacka

Św. Katarzyny 5 lok. 3
87-100 Toruń

tel: 501-607-155
email: nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl