501-607-155

nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl

Jako świadoma właścicielka psów, reaguję wręcz alergiczne na sytuacje w których osoby żebrzące wykorzystują do tego również psy. Bardzo często przez wiele godzin stoją w jednym miejscu, tłocznym i nasłonecznionym, narażając psiaki na stres, odwodnienie, pomijając już brak ruchu. Czy widząc taki obraz można coś z tym zrobić?
Jeśli chodzi o żebranie z wykorzystaniem zwierząt np. psów, to zazwyczaj niestety brak jest podstaw do podjęcia interwencji . Jeśli widzimy, że pies zachowuje się dziwnie np. jest otumaniony, nie ma dostępu do wody, czy też karmy możemy wezwać na interwencję straż miejską jako przejaw złego traktowania zwierząt i ich złego stanu. Jeśli natomiast pies co prawda ma wodę i miskę z karmą możemy skupić się na osobie żebrzącej.
Zgodnie z art. 58 kodeksu wykroczeń osoba która mając środku egzystencji lub będąca zdolna do pracy żebrze w miejscu publicznym podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 zł albo karze nagany. Jeśli żebranie ma charakter uporczywy lub oszukańczy podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności. Za te wykroczenia karać może również policja.
Warto reagować, ponieważ osoba która jak twierdzi nie posiada środków do samodzielnego utrzymania nie powinna mieć pod opieką zwierzęcia.

Imprimis

Kancelaria Adwokacka

Św. Katarzyny 5 lok. 3
87-100 Toruń

tel: 501-607-155
email: nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl