501-607-155

nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl

Kancelaria oferuje bezpłatną poradę prawną ( telefoniczną lub poprzez internetowy formularz kontaktowy) dla ofiar wypadków komunikacyjnych.

Miejscem działania kancelarii jest województwo kujawsko – pomorskie ( siedziba Toruń).

Zakresem bezpłatnych porad są objęte wyłącznie osoby, które doznały szkody wskutek wypadków komunikacyjnych i mają uprawnienie do dochodzenia odszkodowania z OC sprawcy wypadków, bądź posiadają aktualne ubezpieczenia AC.

W zakres porady wchodzi poinformowanie rozmówcy o działaniach jakie może podjąć, by uzyskać należne mu odszkodowanie, szans na jego uzyskanie, kwoty odszkodowania o jaką może się ubiegać, , niezbędnych do tego celu dokumentów. Jednocześnie należy podkreślić, iż sprawy odszkodowawcze są ze swej natury skomplikowane pod względem dowodowym. Ubezpieczyciele podejmują wszelkie możliwe kroki, by kwota odszkodowania skierowania do wypłaty była jak najniższa. Dlatego też warto przed podjęciem samodzielnie jakichkolwiek działań uzyskać fachową poradę. Wiele spraw może liczyć na swój pozytywny finał jeśli prawnik od początku zajmie się jej poprowadzeniem. Dlatego nie warto zwlekać. Warto natomiast skontaktować się z kancelarią by uzyskać fachową i darmową poradę w sprawie, popartą kilkuletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia spraw odszkodowawczych.

Imprimis

Kancelaria Adwokacka

Św. Katarzyny 5 lok. 3
87-100 Toruń

tel: 501-607-155
email: nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl