501-607-155

nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl

Wedle prawa polskiego darowizny udzielone za życia spadkodawcy wliczane są do pozostającej po nim masy spadkowej. Jedną różnicą jako przewiduje polski ustawodawca dla osób z najbliższej rodziny spadkodawcy i osób spoza tego kręgu jest czas wedle którego ustala się czy dana darowizna wchodzi do masy spadkowej czy też nie. Otóż do masy spadkowej wlicza się wszelkie darowizny przekazane za życia spadkobiercom i osobom uprawnionym do spadku, natomiast w pozostałych przypadkach liczą się darowizny udzielone do dziesięciu lat wstecz.

W związku z powyższym należy postawić sobie pytanie co jest lepszym rozwiązaniem jeśli chcemy kogoś uposażyć: testament czy darowizna?

Rzecz jasna zależy to od sytuacji. Darowizna wywołuje skutki prawne z momentem jej dokonania, natomiast testament wywołuje skutki dopiero po śmierci spadkodawcy. Z udzieleniem darowizny wiąże się też pewne ryzyko, bowiem niestety nierzadko zdarzają się sytuacje, w których dziadkowie chcąc zabezpieczyć byt swoim wnukom darowują im należące do nich nieruchomości, natomiast wnuki zamiast być wdzięczni albo uprzykrzają życie dziadkom, albo oddają ich do domu opieki. Dodatkowo odwołanie darowizny nie jest sprawą łatwe. Odwołać darowiznę można jedynie wówczas, gdy obdarowany dopuści się względem darczyńcy rażącej niewdzięczności. Niestety przepisy nie zawierają definicji jak ową rażącą niewdzięczność należy interpretować. Okoliczność czy doszło do rażącej niewdzięczności każdorazowo pozostawiane jest do oceny sądu.

Natomiast rozrządzenia w testamencie o wiele łatwiej odwołać. Można to zrobić np. poprzez sporządzenie nowego testamentu, w którym spadkodawca informuje, że odwołuje poprzedni testament lub po prostu dokument zniszczy.

Darowizny od najbliższej rodziny (małżonek, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, pasierbowie, ojczym, macocha, rodzeństwo) są zwolnienie z podatku. Żeby uzyskać zwolnienie należy spełnić warunek- darowizna musi być zgłoszona w urzędzie skarbowym na formularzy SD-Z2. Na przedmiotowe zgłoszenie mamy 6 miesięcy od daty otrzymania darowizny.

Imprimis

Kancelaria Adwokacka

Św. Katarzyny 5 lok. 3
87-100 Toruń

tel: 501-607-155
email: nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl