501-607-155

nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl

W przypadku osób najbliższych, tj. małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwa, ojczyma i macochy można nie płacić podatku, ale jeśli kwota otrzymanego wsparcie w okresie ostatnich 5 lat przekroczyła kwotę wolną od podatku, tj. kwotę 9637 zł, trzeba dodatkowo spełnić wymogi dokumentacyjne.
Przede wszystkim w terminie 6 miesięcy od otrzymania takiej darowizny należy zgłosić ją w urzędzie skarbowym na druku SD-Z2. Jeśli darowizna jest w formie pieniężnej należy ją udokumentować, np. dowód przekazania na konto bankowe. Od strony praktycznej w tytule przelewu warto wpisać tytuł w ten sposób, by nie budził wątpliwości co do pochodzenia pieniędzy i jego przeznaczenia. Jeśli nie spełnimy tych wymogów, wówczas zwolnienie nie będzie nam przysługiwało. Wówczas staniemy przed koniecznością zapłaty podatku. Jej wysokość zależy od grupy podatkowej, do której zalicza się obdarowany. Opodatkowaniu podlega nadwyżka wartości darowizny ponad tę kwotę wolną od podatku. Zastosowanie będzie miała odpowiednia stawka podatku, tj. 3, 5 lub 7%.
Do pierwszej grupy podatkowej zalicza się : małżonka, wstępnych, rodziców, dziadków, pradziadków, wnuków, prawnuków, pasierba, ojczyma, macochy, rodzeństwo, teściowe, zięcia, synowe.
Do drugiej grupy zalicza się: zstępnych rodzeństwa, pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwa małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych. Kwota wolna od podatku wynosi 7267 zł
Do trzeciej grupy zalicza się wszystkie pozostałe osoby. W tym przypadku kwota wolna od podatku wynosi 4902 zł.
W przypadku nadwyżki obdarowany powinien złożyć zeznanie podatkowe na formularzu SD-3 w ciągu miesiąc od zawarcia umowy darowizny. Następnie poczekać na wydanie decyzji ustalającej wysokość podatku. Od daty doręczenia decyzji mamy 14 dni na jego zapłatę.

Imprimis

Kancelaria Adwokacka

Św. Katarzyny 5 lok. 3
87-100 Toruń

tel: 501-607-155
email: nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl