501-607-155

nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl

O tym czy dany obiekt jest budynkiem czy budowlą nie decyduje jedynie fakt, iż jest on trwale związany z gruntem, posiada dach i fundamenty czy posiada też przegrody, istotna jest również jego funkcja. Takie stanowisko przyjął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 października 2016 roku w sprawie o sygn. akt UU FSK 1741/16.

Orzeczenie oparte było na następującym stanie faktycznym: spółka będąca właścicielem elewatorów zbożowych złożyła deklarację podatkową, w której wskazała, iż elewatory są budynkami. Następnie została złożona korekta do deklaracji, w której spółka stwierdziła, iż elewatory są budowlami. W konsekwencji podmiot domagał się również zwolnienia z podatku od nieruchomości w oparciu o art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Prezydent Miasta oraz samorządowe kolegium odwoławcze uznało jednak, iż elewator jest budynkiem ponieważ wpisuje się w znamiona definicji wskazane w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych: jest trwale związany z gruntem, jest wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowalnych oraz posiada fundamenty i dach. Spółka kwestionowała stanowisko obu organów. WSA w Szczecinie przyznało rację spółce, uznając iż o tym, czy dany obiekt budowlany jest budynkiem bądź budowla decyduje jego funkcja. Następnie Naczelny Sąd Administracyjny utrzymał w mocy wyrok WSA w Szczecinie. Powołał się na pogląd dominujący w orzecznictwie, w którym stwierdzono, że nawet jeśli obiekt budowlany zawiera wszystkie elementy budynku, to nie oznacza jeszcze, że należy go opodatkować jak budynek. Przy klasyfikacji tego rodzaju obiektów budowlanych należy zawsze mieć na uwadze elementy funkcjonalne, czyli przeznaczenie, wyposażenie oraz sposób i możliwości wykorzystania obiektu jako całości.

Wedle NSA jeśli dany obiekt wykracza poza ustawowo określone elementy budynku, np. wypełniono go urządzeniami zajmującymi w

O tym czy dany obiekt jest budynkiem czy budowlą nie decyduje jedynie fakt, iż jest on trwale związany z gruntem, posiada dach i fundamenty czy posiada też przegrody, istotna jest również jego funkcja. Takie stanowisko przyjął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 października 2016 roku w sprawie o sygn. akt UU FSK 1741/16.

Orzeczenie oparte było na następującym stanie faktycznym: spółka będąca właścicielem elewatorów zbożowych złożyła deklarację podatkową, w której wskazała, iż elewatory są budynkami. Następnie została złożona korekta do deklaracji, w której spółka stwierdziła, iż elewatory są budowlami. W konsekwencji podmiot domagał się również zwolnienia z podatku od nieruchomości w oparciu o art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Prezydent Miasta oraz samorządowe kolegium odwoławcze uznało jednak, iż elewator jest budynkiem ponieważ wpisuje się w znamiona definicji wskazane w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych: jest trwale związany z gruntem, jest wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowalnych oraz posiada fundamenty i dach. Spółka kwestionowała stanowisko obu organów. WSA w Szczecinie przyznało rację spółce, uznając iż o tym, czy dany obiekt budowlany jest budynkiem bądź budowla decyduje jego funkcja. Następnie Naczelny Sąd Administracyjny utrzymał w mocy wyrok WSA w Szczecinie. Powołał się na pogląd dominujący w orzecznictwie, w którym stwierdzono, że nawet jeśli obiekt budowlany zawiera wszystkie elementy budynku, to nie oznacza jeszcze, że należy go opodatkować jak budynek. Przy klasyfikacji tego rodzaju obiektów budowlanych należy zawsze mieć na uwadze elementy funkcjonalne, czyli przeznaczenie, wyposażenie oraz sposób i możliwości wykorzystania obiektu jako całości.

Wedle NSA jeśli dany obiekt wykracza poza ustawowo określone elementy budynku, np. wypełniono go urządzeniami zajmującymi w znacznym stopniu jego przestrzeń- to przestaje być budynkiem. Staje się obiektem budowlanym, funkcjonalnie tworzącym całość gospodarczą, ze wszystkimi cechami budowli. W konsekwencji jeśli elewator jest częścią instalacji przesyłu i magazynowania zboża i posiada instalacje umożliwiające wykonywanie tych funkcji, to wypełnia definicję budowli.

Imprimis

Kancelaria Adwokacka

Św. Katarzyny 5 lok. 3
87-100 Toruń

tel: 501-607-155
email: nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl