501-607-155

nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl

Zgodnie z art. 14 ust. 1c ustawy o PIT za datę powstania przychodu z działalności gospodarczej uważa się dzień wydania rzeczy, a także zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.
Spór co do daty powstał w związku ze sprzedażą nieruchomości pomiędzy przedsiębiorcami. Umowa sprzedaży została zawarta w grudniu 2008 roku, jednakże sprzedający nie otrzymała za nieruchomość pieniędzy, ponieważ okazało się że ich nie ma. W związku z tym strony w styczniu następnego roku podpisały porozumienie na mocy którego ustalono, iż nieruchomość nie zostanie wydana dopóki nie zostanie uiszczona cena, tj. do dnia 30 kwietnia 2009 roku. Do tego czasu kupujący miał pozyskać potrzebne pieniądze. Jednakże tak się nie stało, w związku z tym w grudniu 2009 roku sąd rejonowy ustanowił przedsiębiorcę zarządcą sprzedanej nieruchomości.
Sprzedający uznał, iż skoro nie doszło do faktycznego wydania nieruchomości to nie musi płacić podatku dochodowego. Urzędnicy natomiast uznali, iż sprzedający powinien rozliczyć 5 mln już w zeznaniu podatkowym z 2008 roku. Takie stanowisko poparł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, który stwierdził, iż przychód powstał w dacie podpisania aktu notarialnego, kiedy przedsiębiorca przekazał władztwo nad nieruchomością, i bez znaczenia jest to, czy doszło do fizycznego wydania rzeczy. Podkreślił, iż nabywca miał z chwila podpisania aktu prawo do sprzedaży nieruchomości. Nie ma przy tym znaczenia, czy sprzedawca otrzymał zapłatę, czy też nie, bowiem zgodnie z ustawą o PIT przychodem z działalności są kwoty należne, choćby nie zostały otrzymane.

Imprimis

Kancelaria Adwokacka

Św. Katarzyny 5 lok. 3
87-100 Toruń

tel: 501-607-155
email: nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl