501-607-155

nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl

Generalnie zobowiązania podatkowe przedawniają się po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin jego płatności. Jednakże ustawa o podatku od spadków i darowizn zawiera regulacje odnowienia obowiązku zapłaty podatku, w sytuacji w której podatnik powoła się przez organem, który weryfikuje jego rozliczenia, na darowiznę, od której należny podatek nie został zapłacony. Taka sytuacja zagrożona jest 20% sankcją bez względu na czas, który upłynął od otrzymania darowizny.
Jeśli w trakcie kontroli podatkowej ujawni się darowizna od której podatnik nie zapłacił podatku, wówczas wydaje się decyzję wymierzającą wymiar podatku. Na zapłatę należności mamy 14 dni. Odsetki będą naliczane od dnia następującego po jego upływie, a nie od daty otrzymania darowizny. Podstawą opodatkowania jest cała otrzymana kwota darowizny z uwzględnieniem limitów dla każdych grup podatkowych.

Imprimis

Kancelaria Adwokacka

Św. Katarzyny 5 lok. 3
87-100 Toruń

tel: 501-607-155
email: nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl