501-607-155

nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl

Zgodnie z interpretacją wydaną przez łódzką Izbą Skarbową w sytuacji w której darczyńca odwołuje darowiznę mieszkania jest to równoznaczne z ponownym nabyciem nieruchomości. Co to oznacza na gruncie prawa podatkowego? Otóż można sprzedać ten sam lokal bez konieczności uiszczania podatku dopiero po upływie okresu pięciu lat od daty odwołania darowizny. Tak samo sytuacja przedstawia się przy jakiejkolwiek sytuacji zbycia prawa do niego, np. przy zawieraniu umowy dożywocia. Bowiem odwołanie darowizny nie działa wstecz, tylko na przyszłość, tzn. od daty jej odwołania, a nie traktuje się jej jakby w ogóle nie została zawarta.

Gdyby przed upływem tego pięcioletniego okresu darczyńca w jakikolwiek zbył prawo własności do mieszkania, to u takiej osoby powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Imprimis

Kancelaria Adwokacka

Św. Katarzyny 5 lok. 3
87-100 Toruń

tel: 501-607-155
email: nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl