501-607-155

nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl

Zgodnie z art. 168 par. 1 kpc jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy sąd na jej wniosek postanowi o przywróceniu terminu. Wedle art. 169 par. 1 kpc pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu 7 dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W tym piśmie należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające przedmiotowy wniosek.

Co do zasady postanowienie wydane w przedmiocie wniosku o przywrócenie terminu jest niezaskarżalne. Ponieważ nie kończy ono postępowania w sprawie a nadto nie zostało wymienione w katalogu zawartym w art. 394 par. 1 kpc. Postanowienie wydane w przedmiocie wniosku o przywrócenie terminu kończy jedynie postępowanie wpadkowe. W konsekwencji może ono być skontrolowane jedynie pośrednio wraz z postanowieniem o odrzuceniu czynności, której terminu strona uchybiła. Aby sąd dokonał takiej pośredniej kontroli, należy w składanym zażaleniu zamieścić stosowny wniosek w oparciu o art. 380 kpc.

SN  postanowienie z 23.10.2002 r. w sprawie II CZ 109/2

Imprimis

Kancelaria Adwokacka

Św. Katarzyny 5 lok. 3
87-100 Toruń

tel: 501-607-155
email: nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl