501-607-155

nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl

06/

PRAWO BUDOWLANE

Proces budowlany nieuchronnie jest związany z wieloma kwestiami prawnymi, które muszą zostać spełnione, aby mógł on sprawnie przebiegać. Stąd też niezwykle ważny jest wybór właściwego pełnomocnika, który usprawni proces budowalny i odnajdzie właściwą drogę w gąszczu przepisów i wymaganych pozwoleń.

Kancelaria zajmuje zagadnieniami związanymi z procesem budowlanym, w szczególności:

  1. na etapie wyboru lokalizacji: związanymi z tym zagadnieniami cywilistycznymi poprzez ocenę stanu prawnego nieruchomości gruntowej oraz administracyjnymi poprzez dokonanie analizy planu miejscowego lub możliwości uzyskania decyzji o warunkach zabudowy,
  2. na etapie przygotowania do realizacji:  w zakresie zagadnień administracyjnoprawnych związanych z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę i cywilistycznych przykładowo w zakresie umowy z generalnym wykonawcą czy umów z podwykonawcami,
  3. na etapie realizacji: w sprawach dotyczących m.in.: wykonania zwartych umów,  odszkodowań za przekroczenie terminów realizacji inwestycji, dodatkowego wynagrodzenia za dodatkowo zlecone roboty, roszczeń dotyczących wad projektowych lub wykonawczych, kwestii rozwiązania umowy.
  4. po zakończeniu robót budowlanych: uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Imprimis

Kancelaria Adwokacka

Św. Katarzyny 5 lok. 3
87-100 Toruń

tel: 501-607-155
email: nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl