501-607-155

nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl

05/

PRAWO ADMINISTRACYJNE


W zakresie prawa administracyjnego Kancelaria reprezentuje klienta przed organami administracji publicznej, oraz Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi. Sporządzamy także skargi do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego i zastępujemy klientów przed tymi sądami.

Imprimis

Kancelaria Adwokacka

Św. Katarzyny 5 lok. 3
87-100 Toruń

tel: 501-607-155
email: nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl