501-607-155

nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl

04/

PRAWO PRACY

Kancelaria reprezentuje pracowników w sprawach dotyczących ochrony trwałości stosunku pracy oraz praw pracowników, ustalania istnienia stosunku pracy mimo zawarcia umowy cywilnoprawnej (umowy o dzieło lub umowy zlecenia), wypowiadania umowy o pracę oraz rozwiązywania stosunku pracy bez wypowiedzenia, świadczeń pracowniczych- z tytułu wynagrodzenia za pracę, jak też dochodzenia należności związanych z delegacjami zagranicznymi (diety oraz ryczałty za noclegi),dyskryminacji w zatrudnieniu, mobbingu oraz molestowania w miejscu pracy, wypadków przy pracy.

Kancelaria zajmuje się również zagadnieniami wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związanych z nimi roszczeń.

Imprimis

Kancelaria Adwokacka

Św. Katarzyny 5 lok. 3
87-100 Toruń

tel: 501-607-155
email: nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl