501-607-155

nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl

03/

PRAWO RODZINNE

Kancelaria reprezentuje klientów w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Kancelaria posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw o rozwód lub separację a także podział majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa jak również spraw o ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej małżeńskiej.

Kancelaria zajmuje się również doradztwem w kwestiach możliwości zmiany niekorzystnych dla stron lub nieprzystających do nowych sytuacji życiowych rozstrzygnięć sądu zawartych w wyroku rozwodowym odnoszących się do alimentów, kontaktów z dziećmi, czy też władzą rodzicielską.

Kancelaria reprezentuje strony w sprawach o alimenty zarówno o zasądzenie alimentów, jak i podwyższenie lub ich obniżenie, czy też ustalenie, iż obowiązek alimentacyjny ustał.

Prowadzimy również sprawy o ustalenie lub ograniczenie kontaktów z małoletnimi dziećmi. Przy czym wypada nadmienić, iż w obecnym porządku prawnym prawo do kontaktów z dziećmi przysługuje nie tylko rodzicom, ale również dziadkom oraz powinowatym w linii prostej, rodzeństwu, a także innym osobom, jeżeli sprawowały one przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem.

Kancelaria świadczy również pomoc prawną w sprawach o unieważnienie małżeństwa, zaprzeczenie i ustalenie macierzyństwa, zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa, uznanie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa, czy też wykonywania władzy rodzicielskiej ( jej pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie, przywrócenie).

Nadto świadczymy także pomoc w sprawach  o ubezwłasnowolnienie oraz przysposobienie, w kwestiach zarządu majątkiem dziecka.

Ze względu na charakter spraw Kancelaria Imprimis stara się nie tylko dbać o interesy Klienta, ale także w miarę możliwości obniżać poziom negatywnych emocji pomiędzy – często silnie – skonfliktowanymi stronami.

Imprimis

Kancelaria Adwokacka

Św. Katarzyny 5 lok. 3
87-100 Toruń

tel: 501-607-155
email: nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl