501-607-155

nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl

02/

PRAWO SPADKOWE

Prawo spadkowe jest gałęzią prawa cywilnego związaną z przejściem praw i obowiązków majątkowych(spadku) po śmierci ich właściciela (spadkodawcy). Jednakże spadek to nie tylko nieruchomości, ruchomości, czy też przysługujące spadkodawcy wierzytelności, ale także długi, których wielkość nierzadko przewyższa wartość czynną spadku.

Dlatego też nabycie spadku powoduje szereg konsekwencji prawnych, w tym także i podatkowych. W tym miejscu należy podkreślić bardzo ważny termin dla potencjalnych spadkobierców- 6 miesięcy od daty otwarcia spadku ( śmierci spadkodawcy) na złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Brak wiedzy na temat regulacji odnoszących się do kwestii spadkowych może prowadzić do znacznego zmniejszenia majątku spadkobierców, toteż niezwykle ważne jest skorzystanie z porady prawnej profesjonalnego pełnomocnika w zakresie decyzji o sposobie przyjęcia spadku. Bowiem nie zawsze musimy przyjąć spadek wprost, czyli ze wszystkim aktywami i pasywami, ale istnieje również możliwość przyjęcia spadku z tzw. dobrodziejstwem inwentarza, dzięki czemu spadkobierca nie odpowiada za długi spadkowe ponad wartość czynną spadku.

Kancelaria oprócz udzielania porad prawnych we wspomnianym powyżej zakresie, reprezentuje również Klienta w postępowaniu sądowym, sporządza inicjujące postępowanie pisma procesowe w następujących sprawach:
1. stwierdzenie nabycia spadku lub przedmiotu zapisu windykacyjnego,
2. stwierdzenie nieważności testamentu;
3. dział spadku,
4. zachowek,
5. uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia,
6. wyłączenie małżonka od dziedziczenia,
7. zobowiązanie do wykonania zapisu lub polecenia
8. zobowiązanie do wykonania polecenia,
9. dziedziczenie gospodarstw rolnych.

Imprimis

Kancelaria Adwokacka

Św. Katarzyny 5 lok. 3
87-100 Toruń

tel: 501-607-155
email: nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl