501-607-155

nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl

11/

PRAWO SPÓŁDZIELCZE

Kancelaria zapewnia pomoc prawną dla wszelkiego rodzaju spółdzielni, przede wszystkim spółdzielni mieszkaniowych polegającą w szczególności na:

1. Sporządzaniu i opiniowaniu statutów spółdzielni,
2. Rejestracji spółdzielni w Krajowym Rejestrze Sądowym,
3. Przygotowywaniu projektów uchwał oraz ich opiniowanie,
4. Zgłaszanie  do Krajowego Rejestru Sądowego wszelkich zmian,
5. Reprezentacja  spółdzielni w postępowaniu rejestrowym,
6. Sporządzenie i opiniowanie regulaminu walnego zgromadzenia, zarządu i rady nadzorczej spółdzielni,
7. Reprezentacja organów spółdzielni w postępowaniach w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członka spółdzielni,
8. Reprezentacja organów spółdzielni przed sądem w postępowaniach w sprawie ustalenia nieistnienia albo nieważność uchwały walnego zgromadzenia bądź uchylenia uchwały,
9. Obrona członków organów spółdzielni z zakresu prawa karnego,
10.Sporządzanie i opiniowanie umów o ustanowienie oraz zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
11. Opiniowanie umów o ustanowienie odrębnej własności lokalu.

Imprimis

Kancelaria Adwokacka

Św. Katarzyny 5 lok. 3
87-100 Toruń

tel: 501-607-155
email: nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl