501-607-155

nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl

Rejestracja w Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej jest całkowicie bezpłatna. Z dniem 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz CEIDG-1 wniosku do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.
Jak osoba fizyczna może zarejestrować działalność gospodarczą?
• zalogowanie się na stronie CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie go elektronicznie.
• bez konieczności logowania się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line i podpisanie go w dowolnej gminie,
• można pobrać i złożyć wniosek papierowy w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny.
• można przesłać wniosek listem poleconym do wybranej gminy. Uwaga: Podpis musi być notarialnie potwierdzony.
W chwili obecnej coraz częściej przedsiębiorcy otrzymują wezwania do zapłaty za wpis do rejestrów łudząco podobnych do rządowej ewidencji. Kwoty na wezwaniach kształtuje się różnie od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Firma, która podszywa się pod rejestr rządowy, w wezwanie podaje szereg przepisów stanowiących domniemaną podstawę prawną, która w odbiorcy ma wzbudzać wiarygodność. Dalej wskazuje się, iż : „Warunkiem niezbędnym dla wpisania firmy do centralnej ewidencji o działalności gospodarczej i aktualizowania jej danych, jest uiszczenie stałej opłaty rejestracyjnej w kwocie 200 zł podanej na blankiecie wpłaty załączonym do niniejszego pisma we wskazanym tam nieprzekraczalnym terminie płatności.” Firm podszywających się pod rządowy rejestr jest wiele, są to m.in. Centralna Ewidencja Firm i Działalności Gospodarczych, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnościach Gospodarczych, a także Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczych i Firm.
Warto raz jeszcze przypomnieć, że rejestracja w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest BEZPŁATNA. Dlatego przed zapłatą za usługę wpisu do bazy danych warto zwrócić uwagę na jej nazwę, ponieważ sądy uznają taką działalność za mieszczącą się w granicach prawa. Po drugie wpis do takiego rejestru nie uprawnia do prowadzenia działalności gospodarczej. Taki spis ma jedynie charakter informacyjny, czy reklamowy.

Imprimis

Kancelaria Adwokacka

Św. Katarzyny 5 lok. 3
87-100 Toruń

tel: 501-607-155
email: nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl