501-607-155

nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl

12/

UMOWY O OBROCIE GOSPODARCZYM

Funkcjonowanie podmiotów gospodarczych na rynku wiąże się z koniecznością zawierania licznych umów w ramach nawiązywania współpracy gospodarczej z kontrahentami. Kancelaria sporządza i opiniuje w szczególności następujące umowy:

Umowy z zakresu prawa rzeczowego.

Umowa użytkowania wieczystego.

Umowa ustanowienia służebności gruntowej drogowej i osobistej.

Umowa ustanowienia służebności przejazdu i przechodu.

Umowa zastawu.

Umowa o ustanowienie hipoteki

Umowy z zakresu prawa zobowiązań

Umowa przelewu wierzytelności

Umowa o przejęcie długu

Umowa o zwolnienie z długu

Umowa sprzedaży

Umowa przedwstępna sprzedaży

Umowa sprzedaży na raty

Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa własności

Umowa zamiany

Umowa dostawy

Umowa kontraktacji

Umowa o dzieło

Umowa o roboty budowlane

Umowa najmu

Umowa dzierżawy

Umowa leasingu

Umowa użyczenia

Umowa pożyczki

Umowa rachunku bankowego

Umowa zlecenia

Umowa komisu

Umowa przewozu

Umowa spedycji

Umowa ubezpieczenia osobowego

Umowa ubezpieczenia majątkowego

Umowa przechowania

Umowa składu

Umowa spółki cywilnej

Umowa poręczenia

Umowa darowizny

Umowa dożywocia

Imprimis

Kancelaria Adwokacka

Św. Katarzyny 5 lok. 3
87-100 Toruń

tel: 501-607-155
email: nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl