501-607-155

nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl

Winę rozkładu pożycia można przypisać temu małżonkowi, którego zachowanie godzi w normy prawne i zasady współżycia małżeńskiego określających obowiązki małżonków. Aby móc przypisać małżonkowi winę należy udowodnić, iż jego zachowanie było umyślne. Nie można bowiem mówić o winie małżonka, jeśli po jego stronie nie było świadomości działania lub też w grę wchodziły okoliczności niezależne od woli małżonka.
Jednakże, jeśli w trakcie trwania procesu okaże się, że jeden z małżonków zawinił w niewielkim stopniu, np. 3%, zaś drugi zawinił o wiele silniej, np. w 97%, wówczas sąd orzeknie rozwód z winy obojga małżonków. Do takiej sytuacji może dojść np. gdy jeden z małżonków całkowicie poświęca się pracy zarobkowej, całkowicie zaniedbując rodzinę, a drugi z nich z uwagi na ten fakt wywołuje awantury.
Orzeczenie o winie ma istotne znaczenie przy alimentacji małżonka, który nie ponosi winy w rozkładzie pożycia. Jednakże kwestia orzeczenia winy nie ma wpływu na późniejsze postępowanie o podział majątku wspólnego małżonków.

Imprimis

Kancelaria Adwokacka

Św. Katarzyny 5 lok. 3
87-100 Toruń

tel: 501-607-155
email: nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl