501-607-155

nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl

1 stycznia 2017 roku przyniósł kolejne zmiany w prawie pracy. Istotną zmianą jest termin na złożenie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę. Do tej pory odwołującego się obowiązywał 7 dniowy termin w przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem, natomiast w sytuacji rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia termin ten wynosił 14 dni.

W chwili obecnej termin dla obu przypadków jest jednolity, ponadto został wydłużony do 21 dni, które liczone są od dnia doręczenia wypowiedzenia o pracę.

Jeśli termin na złożenie odwołania zaczynał biec w 2016 roku zaś kończył się w 2017 roku, termin zostaje wydłużony do 21 dni.

Imprimis

Kancelaria Adwokacka

Św. Katarzyny 5 lok. 3
87-100 Toruń

tel: 501-607-155
email: nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl