501-607-155

nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl

W dniu 1 stycznia 2017 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2016 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie gospodarczej.  Zmiany dotyczą wprowadzenia ograniczenia dotyczącego regulowania płatności pomiędzy przedsiębiorcami w formie gotówkowej. Obniżono próg limitów kwotowych jednorazowej transakcji, która może być rozliczana wpłatą gotówkową do kwoty 15.000 zł. Co oznacza, że faktury opiewające na kwotę powyżej 15 tys złotych należy opłacać wyłączenie za pośrednictwem rachunku bankowego.

Imprimis

Kancelaria Adwokacka

Św. Katarzyny 5 lok. 3
87-100 Toruń

tel: 501-607-155
email: nraszkiewicz@adwokatztorunia.pl