DODATKOWE INFORMACJE

 

W ramach abonamentu klient ma możliwość korzystania z pomocy prawnika w dowolnej specjalizacji spośród personelu kancelarii.

 

Pomoc prawna jest świadczona  w następujących dziedzinach prawa: » prawo administracyjne, » prawo autorskie, » prawo cywilne, » prawo karne, » prawo ochrony danych osobowych (RODO), » prawo podatkowe, » prawo pracy, » prawo gospodarcze, » prawo handlowe,

» prawo ubezpieczeń społecznych oraz » prawo zamówień publicznych. 

 

Abonament nie obejmuje obrony w sprawach karnych, karno-skarbowych i wykroczeniowych, reprezentacji w postępowaniu administracyjnym, podatkowym  oraz zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

 

W ramach przysługującego klientowi limitu godzin możliwy jest wybór formy pomocy prawnej spośród poniższych: doradztwa prawnego i organizacyjnego, porad prawnych, opinii prawnych, analiz dokumentacji dostarczonej przez klienta, udziału w negocjacjach i mediacjach, tworzenia i modyfikowania dokumentacji, w tym umów i regulaminów, obsłudze procesów reklamacyjnych, przygotowywania pism przed-procesowych, w tym wezwań do zapłaty.

 

Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc.

 

Niewykorzystane godziny z abonamentu nie kumulują się i nie mogą być wykorzystane w kolejnym miesiącu.

 

Umowa jest zawierana na czas nieokreślony z  3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

 

 

IUS CARE PREMIUM

IUS CARE MEDIUM

IUS CARE BASIC

IUS CARE BASIC

Oferta na start

1.000 zł

netto miesięcznie + 23% VAT (1.460 zł)

ZALETY ABONAMENTU

→ Możliwość wykorzystania do 3 godzin pomocy prawnej w skali miesiąca

→ Możliwość wyboru z jakich usług kancelarii klient chce korzystać w danym miesiącu*

→ Stała stawka 290 zł netto za godzinę po wykorzystaniu limitu godzin z abonamentu

→ Pomoc prawna świadczona zdalnie albo w siedzibie kancelarii

IUS CARE MEDIUM

Oferta dla klientów ceniących swój czas

1.600 zł

netto miesięcznie + 23% VAT (1.968 zł)

ZALETY ABONAMENTU

→ Możliwość wykorzystania do 5 godzin pomocy prawnej w skali miesiąca

→ Możliwość wyboru z jakich usług kancelarii klient chce skorzystać w danym miesiącu*

→ Stała stawka 270 zł netto za godzinę po przekroczeniu limitu godzin w abonamencie oraz 5% rabatu na pozostałe usługi kancelarii

→ Obsługa prawna zgromadzeń organów kolegialnych oraz zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym

→ Możliwość dojazdu do klienta oraz pełnienia dyżurów w jego siedzibie

IUS CARE PREMIUM

Abonament dla wymagających klientów

4.000 zł

netto miesięcznie +23% VAT (4.920 zł)

ZALETY ABONAMENTU

→ Możliwość korzystania z pomocy prawnej do 10 godzin w skali miesiąca

→ Możliwość wyboru z jakich usług kancelarii klient chce skorzystać w danym miesiącu*

→ Stała stawka 250 zł netto za godzinę po przekroczeniu limitu godzin z abonamentu oraz 10% rabatu na pozostałe usługi kancelarii

→ Możliwość dojazdu do klienta oraz pełnienia dyżurów w jego siedzibie. Jeden dyżur w siedzibie klienta (4 godziny) w miesiącu

→ Pierwszeństwo w obsłudze prawnej względem klientów nieposiadających abonamentu premium

→ Obsługa prawna zgromadzeń organów kolegialnych oraz zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym

POMOC PRAWNA NA ABONAMENT

 

Dla klientów, którzy cyklicznie korzystają z usług naszej kancelarii przygotowaliśmy ofertę stałej obsługi prawnej w oparciu o rozliczenie w formie miesięcznego abonamentu. 

 

W tej chwili oferta skierowana jest wyłącznie do przedsiębiorców. 

 

W ramach stałej miesięcznej opłaty nasi klienci zyskują możliwość korzystania z wsparcia prawnego naszej kancelarii przy rozwiązywaniu typowych problemów prawnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

W tej chwili oferujemy 3 pakiety abonamentowe Ius Care - Basic, Medium i Premium.

 

Każdy z pakietów zawiera określoną liczbę godzin pracy prawnika do wykorzystania oraz określa dziedziny prawa, w których pomoc prawna jest świadczona. 

 

Po wykorzystaniu liczby godzin w ramach abonamentu klienci mogą dalej korzystać z pomocy prawnej korzystając z promocyjnych stawek za każdą rozpoczętą godzinę oraz zniżek na pozostałe usługi kancelarii.

 

Każdy przedsiębiorca zainteresowany obsługą prawną w ramach abonamentu może umówić się na spotkanie w celu uzyskania zindywidualizowanej oferty dostosowanej do jego potrzeb, której warunki mogą różnić się od przedstawionych wyżej.

 

W ramach ustaleń między kancelarią a klientem istnieje możliwość całościowego rozliczania się w ramach ryczałtu albo w całości rozliczane stawką godzinową.

Kancelaria Adwokacka Toruń

KANCELARIA ADWOKACKA

IUS COGENS W TORUNIU

RACHUNEK BANKOWY

SWIFT INGBPLPW PL

 

11 1050 1979 1000 0091 4402 2879

ING Bank Śląski Spółka Akcyjna

KANCELARIA ADWOKACKA IUS COGENS SPÓŁKA CYWILNA

P. KONIECKIEWICZ M. SENIW M. SYNAK

 

NIP 9562306128

REGON 341540940

Kancelaria Adwokacka Toruń
Kancelaria Adwokacka Toruń
Kancelaria Adwokacka Toruń
Kancelaria Adwokacka Toruń
Kancelaria Adwokacka Toruń

Kancelaria

kancelaria@iuscogens.pl
+48 600 915 314

 

ul. Kazimierza Jagiellończyka 6
87-100 Toruń

Wszelkie prawa zastrzeżone Kancelaria Adwokacka Ius Cogens s. c. 2023-2024.

IUS CARE

POMOC PRAWNA NA ABONAMENT

Kancelaria Toruń