Piotr Konieckiewicz adwokat prawo administracyjne

PRAWO

ADMINISTRACYJNE

Piotr Konieckiewicz adwokat prawo cywilne

PRAWO

CYWILNE

PRAWO

GOSPODARCZE

PRAWO

PRACY

Piotr Konieckiewicz adwokat prawo autorskie

PRAWO

KARNE

Piotr Konieckiewicz adwokat negocjacje i mediacje

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Piotr Konieckiewicz adwokat prawo rodzinne

PRAWO RODZINNE

Piotr Konieckiewicz adwokat prawo spadkowe

PRAWO SPADKOWE

Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu - Adwokat sprawy sądowe

SPORY SĄDOWE

Adwokat Anna Wiśniewska posiada 5-letnie doświadczenie zawodowe. Związała się z naszą kancelarią jeszcze w trakcie studiów prawniczych. Po ich zakończeniu odbywała w naszej kancelarii aplikację adwokacką pod okiem adwokata Piotra Konieckiewicza. 

Doświadczenie zawodowe

Mecenas Anna Wiśniewska jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Biegle włada językiem angielskim i niemieckim. 

Wykształcenie

Adwokat Anna Wiśniewska najchętniej zajmuje się szeroko pojmowanymi sprawami cywilnymi i gospodarczymi. Do tej pory zajmowała się m. in. sporami na tle wykonywania umów zlecenia, umów o roboty budowlane, nienależytego wykonania zabiegów medycyny estetycznej oraz błędów medycznych. Tworzyła i opiniowała różnorodne umowy i regulaminy.

 

Reprezentowała naszych klientów w sprawach rozwodowych, alimentacyjnych, dotyczących władzy rodzicielskiej, opieki nad dziećmi, wykonywania kontaktów z dziećmi oraz o ustalenie ojcostwa.

 

Występowała jako obrońca i pełnomocnik w sprawach karnych dotyczących kradzieży, rozbojów, przestępstw w ruchu drogowym, przestępstw narkotykowych, przestępstw z użyciem przemocy, oszustw oraz naruszenia dóbr osobistych.

Ulubione dziedziny prawa

Mecenas Anna Wiśniewska odbywała aplikację adwokacką w latach 2020-2023. W 2024 roku zdała egzamin adwokacki. Aktualnie oczekuje na wpis na listę adwokatów w Kujawsko-Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Toruniu. 

 

Adwokatura

W trakcie pracy zawodowej zdobył bogate doświadczenie związane z obsługą klienta i zarządzaniem zespołem. Odpowiada za sprawy organizacyjne, kontakty z klientami instytucjonalnymi oraz koordynację pracy całego naszego zespołu. Z uwagi na umiejętności organizacyjne często jest angażowany do projektów polegających na zmianach struktury organizacyjnej przedsiębiorstw oraz organizacji posiedzeń organów kolegialnych.

 

Rola w kancelarii

Od czasu studiów pasjonuje się zagadnieniami z zakresu prawa autorskiego zarówno w teorii jak i w praktyce. Jego praca magisterska dotyczyła naruszeń praw autorskich do utworów audiowizualnych w Internecie. Jest zapalonym fotografem i pilotem bezzałogowych statków powietrznych. Ukończył Toruńską Szkołę Fotografii. Publikował artykuły w "Nowościach" oraz był ekspertem na antenie "Radia Kierowców".

Pasje

BIOGRAM

Kancelaria Adwokacka Toruń

KANCELARIA ADWOKACKA

IUS COGENS W TORUNIU

RACHUNEK BANKOWY

SWIFT INGBPLPW PL

 

11 1050 1979 1000 0091 4402 2879

ING Bank Śląski Spółka Akcyjna

KANCELARIA ADWOKACKA IUS COGENS SPÓŁKA CYWILNA

P. KONIECKIEWICZ M. SENIW M. SYNAK

 

NIP 9562306128

REGON 341540940

Kancelaria Adwokacka Toruń
Kancelaria Adwokacka Toruń
Kancelaria Adwokacka Toruń
Kancelaria Adwokacka Toruń
Kancelaria Adwokacka Toruń

Kancelaria

kancelaria@iuscogens.pl
+48 600 915 314

 

ul. Kazimierza Jagiellończyka 6
87-100 Toruń

Wszelkie prawa zastrzeżone Kancelaria Adwokacka Ius Cogens s. c. 2023-2024.

Adwokat Anna Wiśniewska Toruń

ANNA WIŚNIEWSKA

ADWOKAT

KANCELARIA ADWOKACKA

IUS COGENS W TORUNIU