Natalia Kowalska adwokat prawo administracyjne

PRAWO

ADMINISTRACYJNE

Natalia Kowalska adwokat prawo cywilne

PRAWO

CYWILNE

Natalia Kowalska adwokat prawo ubezpieczeń społecznych

PRAWO

UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Natalia Kowalska adwokat prawo pracy

PRAWO

PRACY

Natalia Kowalska adwokat RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Natalia Kowalska mediator

MEDIACJE

Natalia Kowalska adwokat prawo rodzinne

PRAWO RODZINNE

Natalia Kowalska adwokat prawo spadkowe

PRAWO SPADKOWE

Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu - Adwokat sprawy sądowe

SPORY SĄDOWE

Adwokat Natalia Kowalska posiada 8-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 4 lata praktyki jako adwokat. Z naszą kancelarią związała się w 2016 roku w trakcie studiów prawniczych. W latach 2017-2020 łączyła pracę zawodową z odbywaniem aplikacji adwokackiej pod okiem doświadczonego adwokata Krzysztofa Sieczko.

Doświadczenie zawodowe

Mecenas Natalia Kowalska ukończyła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2021 roku ukończyła szkolenie dla mediatorów organizowane przez Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Sprawnie posługuje się językiem angielskim. Jest również mediatorem sądowym wpisanym na listę Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu.

Wykształcenie

Chętnie zajmuje się sprawami karnymi. W ostatnich latach była obrońcą oskarżonych m. in. w sprawach dotyczących spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, przestępstw komputerowych, komunikacyjnych, narkotykowych oraz kradzieży,  przestępstw z użyciem przemocy oraz przestępstw seksualnych. 

 

Najczęściej jednak, występuje w sprawach rozwodowych, dotyczących alimentów, władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, zezwolenia na dokonanie czynności prawnych w imieniu małoletnich oraz postępowaniach w sprawach nieletnich. 

Ulubione dziedziny prawa

W latach 2017-2020 odbywała aplikację adwokacką zwieńczoną pozytywnym wynikiem na egzaminie adwokackim.

 

Od 2020 roku jest wpisana na listę adwokatów w Kujawsko-Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Toruniu. 

Adwokatura

Mecenas Natalia Kowalska zajmuje się w naszej kancelarii głównie sprawami cywilnymi, karnymi i rodzinnymi. 

 

Interesuje się alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów. Posiada duże doświadczenie na polu mediacji. Dość powiedzieć, że w latach 2022-24 wszystkie prowadzone przez nią prywatne mediacje (spośród kilkunastu) zakończyły się sukcesem.  

Rola w kancelarii

Od czasu studiów pasjonuje się zagadnieniami z zakresu prawa autorskiego zarówno w teorii jak i w praktyce. Jego praca magisterska dotyczyła naruszeń praw autorskich do utworów audiowizualnych w Internecie. Jest zapalonym fotografem i pilotem bezzałogowych statków powietrznych. Ukończył Toruńską Szkołę Fotografii. Publikował artykuły w "Nowościach" oraz był ekspertem na antenie "Radia Kierowców".

Pasje

BIOGRAM

Kancelaria Adwokacka Toruń

KANCELARIA ADWOKACKA

IUS COGENS W TORUNIU

Adwokat Natalia Kowalska

NATALIA KOWALSKA

ADWOKAT

MEDIATOR

RACHUNEK BANKOWY

SWIFT INGBPLPW PL

 

11 1050 1979 1000 0091 4402 2879

ING Bank Śląski Spółka Akcyjna

KANCELARIA ADWOKACKA IUS COGENS SPÓŁKA CYWILNA

P. KONIECKIEWICZ M. SENIW M. SYNAK

 

NIP 9562306128

REGON 341540940

Kancelaria Adwokacka Toruń
Kancelaria Adwokacka Toruń
Kancelaria Adwokacka Toruń
Kancelaria Adwokacka Toruń
Kancelaria Adwokacka Toruń

Kancelaria

kancelaria@iuscogens.pl
+48 600 915 314

 

ul. Kazimierza Jagiellończyka 6
87-100 Toruń

Wszelkie prawa zastrzeżone Kancelaria Adwokacka Ius Cogens s. c. 2023-2024.