Kancelaria Adwokacka Toruń
Kancelaria Adwokacka Toruń
Piotr Konieckiewicz adwokat prawo administracyjne

PRAWO

ADMINISTRACYJNE

Piotr Konieckiewicz adwokat prawo cywilne

OBSŁUGA PRAWNA JST

Piotr Konieckiewicz adwokat prawo pracy

POMOC

OBYWATELOM

Piotr Konieckiewicz adwokat negocjacje i mediacje

MEDIACJE

Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu - Adwokat sprawy sądowe

SPORY SĄDOWE

 

O nas

Obsługa prawna jednostek samorządu terytorialnego

Nasz zespół posiada 10-letnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej jednostek samorządu terytorialnego. W ramach swoich obowiązków przez ten czas przygotowaliśmy kilka tysięcy opinii prawnych, odpowiedzi na pytania prawne, wytycznych i interpretacji z zakresu zamówień publicznych, gospodarowania mieniem komunalnym, gospodarowania odpadami, planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska oraz podatków i opłat lokalnych.

 

Uczestniczyliśmy w procesach legislacyjnych dotyczących uchwalania aktów prawa miejscowego.

 

Braliśmy udział w powoływaniu związków jednostek samorządu terytorialnego oraz Lokalnych Grup Działania.

 

Uczestniczyliśmy w charakterze ekspertów w posiedzeniach organów uchwałodawczych i kontrolnych jednostek samorządu terytorialnego.

 

Pomoc prawna w sprawach administracyjnych

Od czasu rozpoczęcia praktyki prawniczej wielokrotnie reprezentowaliśmy klientów w różnorodnych postępowaniach administracyjnych i podatkowych przed organami samorządu terytorialnego oraz administracji publicznej.

 

Prowadziliśmy m. in. sprawy dotyczące opłat adiacenckich i planistycznych, podziałów nieruchomości, podatków i opłat lokalnych, partycypacji w kosztach utrzymania osób przebywających w domach pomocy społecznej, samowoli budowlanej, ustalenia warunków zabudowy, uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, odmowy przyznania dotacji, odwołania od wyników różnorodnych procedur konkursowych, spory dotyczące dopłat bezpośrednich do produkcji rolnej oraz sprawy dotyczące ochrony środowiska.

 

Kancelaria Adwokacka Toruń

KANCELARIA ADWOKACKA

IUS COGENS W TORUNIU

RACHUNEK BANKOWY

SWIFT INGBPLPW PL

 

11 1050 1979 1000 0091 4402 2879

ING Bank Śląski Spółka Akcyjna

KANCELARIA ADWOKACKA IUS COGENS SPÓŁKA CYWILNA

P. KONIECKIEWICZ M. SENIW M. SYNAK

 

NIP 9562306128

REGON 341540940

Kancelaria Adwokacka Toruń
Kancelaria Adwokacka Toruń
Kancelaria Adwokacka Toruń
Kancelaria Adwokacka Toruń
Kancelaria Adwokacka Toruń

Kancelaria

kancelaria@iuscogens.pl
+48 600 915 314

 

ul. Kazimierza Jagiellończyka 6
87-100 Toruń

Wszelkie prawa zastrzeżone Kancelaria Adwokacka Ius Cogens s. c. 2023-2024.

PRAWO

ADMINISTRACYJNE

Adwokat Prawo Administracyjne