Piotr Konieckiewicz adwokat prawo administracyjne

BŁĘDY MEDYCZNE

Piotr Konieckiewicz adwokat prawo cywilne

KREDYTY BANKOWE

Piotr Konieckiewicz adwokat prawo gospodarcze

MEDIACJE

Piotr Konieckiewicz adwokat prawo pracy

SPORY UMOWNE

Piotr Konieckiewicz adwokat prawo autorskie

DOBRA OSOBISTE

Piotr Konieckiewicz adwokat negocjacje i mediacje

OCHRONA KONSUMENTÓW

Piotr Konieckiewicz adwokat prawo rodzinne

SPORY MAJĄTKOWE

Piotr Konieckiewicz adwokat prawo spadkowe

SŁUŻEBNOŚCI

Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu - Adwokat sprawy sądowe

SPORY SĄDOWE

 

O nas

Pomoc prawna w sprawach majątkowych

Zajmujemy się sprawami dotyczącymi naruszenia prawa własności, w tym o naruszenie posiadania, opuszczenie i opróżnienie nieruchomości (eksmisje), stwierdzenie nabycia prawa własności przez zasiedzenie, uregulowanie własności gospodarstw rolnych, ustanowienie i zniesienie służebności oraz o zniesienie współwłasności i związane z tym roszczenia współwłaścicieli. 

 

Pomagamy w ochronie praw konsumentów w sporach dotyczących instrumentów rynku finansowego oraz kredytów frankowych, a także dotyczących strat związanych z nieautoryzowanym dostępem do rachunków bankowych. 

 

Pomoc prawna w sprawach cywilnych

Prawo cywilne jest zdecydowanie jedną z najbardziej rozbudowanych gałęzi prawa. Zawiera ogromną ilość regulacji, które dotyczą wielu spraw życia codziennego. Każdy we współczesnym świecie winien mieć przynajmniej szczątkową wiedzę w tym zakresie. Dla prawników natomiast, dobra znajomość tej dyscypliny stanowi pewną nobilitację.

 

Niemieccy prawnicy ukuli nawet sfomułowanie „Kein Zivilist, kein Jurist”, co w wolnym tłumaczeniu znaczy - nie jest prawnikiem, kto nie jest cywilistą. Postawiona teza wynika z faktu, iż jest to dziedzina bardzo ciekawa i zarazem wyjątkowo trudna. Jeśli absolwent prawa dobrze radzi sobie w tej dziedzinie, to prawdopodobnie będzie w stanie poradzić sobie ze wszystkimi innymi.

 

Pomoc prawna w sprawach cywilnych

Od czasu rozpoczęcia praktyki prawniczej wielokrotnie reprezentowaliśmy klientów w różnorodnych sprawach cywilnych.

 

Posiadamy doświadczenie w dochodzeniu roszczeń o odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę w związku z błędami medycznymi, zakażeniami szpitalnymi, oraz wadliwie wykonanymi zabiegami medycyny estetycznej. 

 

Posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych dotyczących niewykonania lub nienależytego wykonania umów sprzedaży, darowizny, zamiany, zlecenia, o dzieło, o roboty budowlane oraz umów deweloperskich. Prowadziliśmy sprawy dotyczące umów dzierżawy, najmu i kontraktacji. 

 

Pomagamy w ochronie praw konsumentów w sporach z przedsiębiorcami m. in. z zakresu gwarancji i rękojmi, na tle umów deweloperskich, organizacji imprez turystycznych oraz z liniami lotniczymi.

 

Zajmujemy się ochroną dóbr osobistych osób fizycznych i podmiotów gospodarczych zarówno na drodze cywilnej jak i karnej. Prowadziliśmy sprawy dotyczące roszczeń wynikających z naruszenia dóbr osobistych, w tym o opublikowanie przeprosin, odszkodowanie i zadośćuczynienie dla pokrzywdzonych oraz na cele społeczne. 

 

 

Prowadzimy sprawy o odszkodowania, zadośćuczynienia oraz renty w imieniu: osób poszkodowanych w wypadkach, bliskich osób ciężko poszkodowanych w wypadkach, rodzin zmarłych w następstwie nieszczęśliwych wypadków.

 

Kancelaria Adwokacka Toruń

KANCELARIA ADWOKACKA

IUS COGENS W TORUNIU

RACHUNEK BANKOWY

SWIFT INGBPLPW PL

 

11 1050 1979 1000 0091 4402 2879

ING Bank Śląski Spółka Akcyjna

KANCELARIA ADWOKACKA IUS COGENS SPÓŁKA CYWILNA

P. KONIECKIEWICZ M. SENIW M. SYNAK

 

NIP 9562306128

REGON 341540940

Kancelaria Adwokacka Toruń
Kancelaria Adwokacka Toruń
Kancelaria Adwokacka Toruń
Kancelaria Adwokacka Toruń
Kancelaria Adwokacka Toruń

Kancelaria

kancelaria@iuscogens.pl
+48 600 915 314

 

ul. Kazimierza Jagiellończyka 6
87-100 Toruń

Wszelkie prawa zastrzeżone Kancelaria Adwokacka Ius Cogens s. c. 2023-2024.

PRAWO

CYWILNE

Adwokat Prawo Cywilne Toruń