W 1976 roku dwaj amerykańscy psychiatrzy Thomas Holmes i Richard Rahe opracowali skalę, na której umieścili 43 różne wydarzenia z jakimi ludzie mogą zetknąć się w ciągu swojego życia. Każdej z tych sytuacji przypisali wartość w skali od 0 do 100, w zależności od jej potencjalnej siły oddziaływania na samopoczucie człowieka. Wartość zero oznacza brak wpływu, zaś wartość maksymalna bardzo duży negatywny wpływ na daną jednostkę. Na drugim miejscu listy uplasował się rozwód z wpływem ocenianym na 73 punkty. Poza rozwodem tylko jedno wydarzenie jest bardziej stresujące i jest nim śmierć współmałżonka, oceniana na 100 punktów. Nic zatem dziwnego, że decyzja o rozwodzie może być jedną z najtrudniejszych w życiu, a całe postępowanie rozwodowe może się stać prawdziwą drogą przez mękę. Samodzielne prowadzenie sprawy rozwodowej wymaga dużej dozy powściągliwości, trzymania własnych nerwów na wodzy i dokładności, żeby sprostać wszystkim wymogom. W takich sytuacjach warto zwrócić się o pomoc do adwokata, który posiada doświadczenie w tego typu sprawach i nie tylko będzie mógł nas wesprzeć poprzez reprezentację w sądzie ale również dodać otuchy i doradzić, w jaki sposób ułożyć swoje relacje z drugim małżonkiem i dziećmi po rozwodzie.

Rozwód - od czego należy zacząć?

Jeśli decyzja o rozwodzie już zapadła, w pierwszej kolejności warto zastanowić się na czym konkretnie nam zależy w sprawie o rozwód i co jesteśmy w stanie osiągnąć. Postępowanie rozwodowe bywa dość rozbudowane. W większości takich spraw Sąd Okręgowy musi rozstrzygnąć wiele kwestii, takich jak ustalenie winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego, uregulowanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, ustalenie któremu z małżonków zostanie powierzona piecza nad dziećmi po rozwodzie, ustalenie sposobu, zakresu i częstotliwości kontaktów drugiego małżonka z dziećmi po rozwodzie, ustalenie wysokości alimentów na dzieci, ewentualne ustalenie alimentów dla małżonka, który nie jest wyłącznie winny rozkładowi pożycia małżeńskiego, orzeczenie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania po rozwodzie, niekiedy również podział majątku i na koniec rozstrzygnięcie o kosztach postępowania sądowego.

Dla uzyskania satysfakcjonującego orzeczenia konieczne jest przedłożenie stosownych dowodów oraz powołanie świadków potwierdzających określone okoliczności. Niezwykle ważna jest wstępna selekcja materiału dowodowego, a na rozprawach również zadawanie świadkom i stronom odpowiednich pytań, aby uwypuklić okoliczności istotne dla sprawy. Zdarza się bowiem, że przy dużej ilości dowodów te najbardziej istotne potrafią utonąć w gąszczu materiałów, które nie mają żadnego znaczenia dla sprawy, a świadkowie którzy dobrze znają sytuację stron i przyczyny rozkładu pożycia, tak mocno się zdenerwują, że nie będą w stanie powiedzieć nic ciekawego.  W takiej sytuacji rolą pełnomocnika strony jest reagowanie w taki sposób, aby postępowanie dowodowe wróciło na właściwe tory.

Adwokat może pomóc w sprawie rozwodowej

Fachowy prawnik może być naszym najlepszym sprzymierzeńcem w trakcie przygotowań do sprawy rozwodowej oraz na sali sądowej. Przede wszystkim może nam pomóc w ustaleniu, co możemy osiągnąć.

W większości spraw nasi klienci zastanawiają się, czy warto żądać orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy drugiego małżonka i jakie są na to szanse. Z reguły po dokładnym zapoznaniu się z sytuacją konkretnego klienta istnieje możliwość przybliżonego określenia procentowych szans na wygraną. Oczywiście jest to również związane z materiałem dowodowym jaki przedstawi nam zainteresowany w sprawie. 

Po drugie, adwokat może nam pomóc w sprecyzowaniu żądania dotyczącego władzy rodzicielskiej, kontaktów i alimentów na dzieci, a czasem także dla małżonka, który nie jest wyłącznie winny rozpadu małżeństwa. Może to nastąpić w pozwie rozwodowym, w tzw. porozumieniu rodzicielskim, które małżonkowie mogą zawrzeć w toku postępowania albo w protokole z mediacji. 

Po trzecie, doświadczony prawnik jest w stanie ocenić przydatność dowodów zgromadzonych przez stronę dla toczącego się postępowania.  

Przygotowanie i złożenie pozwu rozwodowego to dopiero początek

Formalnie sprawa rozwodowa w sądzie zaczyna się od złożenia pozwu rozwodowego przez jedną ze stron. Ważne jest, aby pozew odpowiadał wymaganiom formalnym określonym w przepisach kodeksu postępowania cywilnego oraz zawierał informacje przydatne do rozpoznania sprawy rozwodowej, a także aby do pozwu dołączono wszystkie wymagane załączniki. Brak tych dokumentów lub informacji może spowodować, że sprawa rozwodowa nieco się przeciągnie. W razie tzw. braków formalnych sąd będzie zmuszony wezwać składającego pozew do jego poprawienia lub uzupełnienia. 

Co jest potrzebne do wszczęcia sprawy rozwodowej?

16 lipca 2018
Koronawirus (Covid-19)

Lorem ipsum

Adwokat Toruń, Prawnik Toruń, Kancelaria

WRÓĆ DO BLOGA

Wszelkie prawa zastrzeżone Kancelaria Adwokacka Ius Cogens s. c. 2020