W stosunkach rodzinnych pojawiają się sytuacje, kiedy (najczęściej) rodzice, czy dziadkowie postanawiają podarować swoim dzieciom lub wnukom część swojego majątku. Bywa, że takie dobra materialne mają znaczną wartość. Zapewne każdy z nas spotkał się z sytuacją, że jeden z jego znajomych albo członków rodziny otrzymał od kogoś dużą darowiznę pieniężną, dom, mieszkanie albo samochód. Z reguły obdarowani są wdzięczni darczyńcom za pomoc na starcie dorosłego życia albo za poprawę swojej sytuacji majątkowej. Niestety, zdarzają się również sytuacje, w których taka darowizna staje się początkiem kłopotów rodzinnych a obdarowani zamiast cieszyć się i dziękować swoim dobroczyńcom zachowują się wobec nich w sposób niewdzięczny i niegodny. Być może nie zdają sobie sprawy, że w takich sytuacjach darowizna może zostać odwołana.

Rażąca niewdzięczność a odwołanie darowizny

W doktrynie prawa i orzecznictwie sądowym przyjmuje się, że zgodnie z art. 898 § 1 kodeksu cywilnego, darczyńca może odwołać darowiznę, nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. Z przepisu tego wynika, że podstawą odwołania darowizny może być rażąca niewdzięczność samego obdarowanego, która nastąpiła po zawarciu umowy

Za rażącą niewdzięczność zwykle przyjmuje się sytuacje, gdy obdarowany zachowuje się wobec darczyńcy w sposób niewłaściwy i niegodziwy, zaś jego zachowanie cechuje duży stopień nasilenia złej woli. Przykładem może być znęcanie się nad darczyńcą, pobicie go, spowodowanie u niego kalectwa albo wywołanie ciężkiej choroby, popełnienie przeciwko darczyńcy ciężkiego przestępstwa, pozbawienie go dachu nad głową, uporczywe zaniedbywanie obowiązków rodzinnych np. odwiedzin, interesowania się sprawami darczyńcy.

 

Przykłady rażącej niewdzięczności obdarowanego

W poprzednim akapicie odnieśliśmy się dość ogólnie do przykładów rażącej niewdzięczności

W jaki sposób mogę odwołać darowiznę z powodu rażącej niewdzięczności?

Przy rozważaniu możliwości odwołania darowizny w pierwszej kolejności należy zastanowić się, czy zachowanie obdarowanego rzeczywiście cechuje rażąca niewdzięczność. Drobne sprzeczki rodzinne z całą pewnością nie są powodem, aby sięgać do tak drastycznych środków.

Po drugie, konieczne jest ustalenie, czy nie upłynął już jeden rok od momentu, w którym darczyńca dowiedział się o rażącej niewdzięczności obdarowanego. Jeżeli rażąca niewdzięczność pojawiła się dawniej niż rok temu, to na odwołanie darowizny jest już zbyt późno.

 

Po trzecie, konieczne jest wysłanie obdarowanemu stosownego oświadczenia na piśmie. 

 

Kwestią odwołania darowizny można się zająć samodzielnie, ale z reguły jest to dość skomplikowana sprawa, którą należałoby gruntownie przeanalizować. Lepiej zatem zlecić prowadzenie takiej sprawy adwokatowi, który nie jest osobiście zaangażowany w konflikt i może na daną sprawę spojrzeć swoim fachowym okiem oraz przygotować niezbędne dokumenty, a w razie potrzeby również poprowadzić proces sądowy o zwrot odwołanej darowizny.

Darowiznę można odwołać z powodu rażącej niewdzięczności

09 marca 2020
Koronawirus (Covid-19)

Lorem ipsum

Adwokat Toruń, Prawnik Toruń, Kancelaria

WRÓĆ DO BLOGA

Wszelkie prawa zastrzeżone Kancelaria Adwokacka Ius Cogens s. c. 2020