Wszelkie prawa zastrzeżone Kancelaria Adwokacka Ius Cogens s. c. 2020

WRÓĆ DO BLOGA

Adwokat Toruń, Prawnik Toruń, Kancelaria

Lorem ipsum

Koronawirus (Covid-19)
16 lipca 2018

Jak ogłosić upadłość konsumencką w Toruniu?

Często zdarza się, że konsumenci popadają w tarapaty finansowe bez swojej winy. Ciężka choroba, utrata pracy, czy problemy rodzinne mogą spowodować, że obciążenia finansowe, które do tej pory ponosiliśmy bez wysiłku, staną się ciężarem nie do udźwignięcia. Bywają sytuacje dramatyczne, w których nie ma możliwości wyjścia ze spirali zadłużenia i nie jest możliwa konsolidacja zobowiązań z tytułu kredytów lub pożyczek, a do drzwi pukają windykatorzy lub komornik sądowy wszczyna postępowanie egzekucyjne. Gdy inne metody zawodzą, ogłoszenie upadłości konsumenckiej może być jedynym skutecznym ratunkiem dla dłużnika. 

Czym jest upadłość konsumencka? 

Możliwość ogłoszenia upadłości dotyczy jedynie osób niewypłacalnych, a więc takich które zarabiają zbyt mało albo utraciły dotychczasowe źródło dochodu, dzięki któremu spłacały zobowiązania finansowe (np. kredyty, pożyczki, opłacać czynsz czy opłaty eksploatacyjne za lokal). 

Niezbędne jest również ustalenie z jakich przyczyn doszło do powstania stanu niewypłacalności. Jedynie osoby, które popadły w tarapaty finansowe z przyczyn losowych, niezależnych od siebie, kwalifikują się do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Do najczęstszych przypadków należą sytuacje związane z ciężką chorobą, utratą pracy, trudną sytuacją rodzinną, które uniemożliwiają spłatę dotychczasowych zobowiązań albo wywołują konieczność zaciągnięcia kolejnych, których dłużnik nie jest już w stanie spłacać. W takich sytuacjach z reguły sąd przychyli się do wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Sąd może natomiast oddalić wniosek dłużników, którzy umyślnie albo przez swoje rażące niedbalstwo doprowadzili do swojej niewypłacalności np. zaciągając kolejne zobowiązania, których nie mogli już spłacać albo wyłudzając kredyty na podstawie sfałszowanych dokumentów. 

Co trzeba zrobić, żeby sąd ogłosił upadłość konsumencką?


Pierwszym krokiem w takich sprawach powinno być zebranie dokumentów i informacji wskazujących na ilość i wysokość zaciągniętych zobowiązań, dochody dłużnika oraz sytuację życiową, w której się znajduje np. dokumentację medyczną wskazującą na problemy zdrowotne, czy utratę pracy. Kolejnym etapem jest przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości. Wniosek może zostać przygotowany przez dłużnika samodzielnie albo przez pełnomocnika np. adwokata z naszej kancelarii. W wielu przypadkach ze względu na ilość zadłużenia oraz konieczność zebrania i opracowania wielu informacji we wniosku łatwiejsze jest zlecenie tego zdania wykwalifikowanemu prawnikowi. Dzięki temu, można mieć pewność, że wniosek zostanie wypełniony prawidłowo a czas oczekiwania na rozprawę w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej zostanie skrócony do niezbędnego minimum. Konieczne jest również wniesienie opłaty sądowej w kwocie 30 zł. Wniosek składa się w sądzie gospodarczym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika. 

Zalety upadłości konsumenckiej

Po ogłoszeniu upadłości możliwe jest umorzenie całości lub części zadłużenia. W sytuacji, gdy dłużnik posiada pewien majątek może on zostać zlicytowany, a pieniądze uzyskane z jego sprzedaży zostaną wydatkowane na spłatę zobowiązań dłużnika oraz zapewnienie mu minimum egzystencji przez czas trwania planu spłaty. Z kolei, w sytuacji, gdy dłużnik nie posiada żadnego majątku zobowiązania mogą zostać w całości umorzone.