Wszelkie prawa zastrzeżone Kancelaria Adwokacka Ius Cogens s. c. 2020

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Adwokat Natalia Kowalska posiada 7-letnie doświadczenie zawodowe. Jest związana z kancelarią od 2016 roku. W latach 2017-2020 łączyła pracę w naszej kancelarii z odbywaniem aplikacji adwokackiej pod okiem doświadczonego adwokata Krzysztofa Sieczko. 

Wyśmienicie czuje się na salach sądowych. Reprezentuje naszych klientów głównie w sprawach karnych, cywilnych i rodzinnych oraz z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. 

Broniła klientów naszej kancelarii w wielu nietypowych i precedensowych sprawach karnych. 

Reprezentowała strony w wielu sprawach rozwodowych, dotyczących władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, zezwolenia na dokonanie czynności prawnych w imieniu małoletnich. 

Zajmuje się również sprawami z zakresu prawa rzeczowego, w tym dotyczących zniesienia współwłasności, podziałów nieruchomości, zasiedzenia oraz ustanowienia służebności. 

Klientom naszej kancelarii zapewnia wsparcie nie tylko w sądzie. Jest doświadczonym negocjatorem nastawionym na rozwiązania mogące zakończyć spór w sposób polubowny.  Posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie związane z prowadzeniem i uczestniczeniem w mediacjach. 

WYKSZTAŁCENIE

Jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Związała się z naszą kancelarią jeszcze w trakcie studiów prawniczych. W latach 2018-2020 odbywała aplikację adwokacką w Kujawsko-Pomorskiej Izbie Adwokackiej. W 2021 roku zdała egzamin adwokacki oraz ukończyła szkolenie dla mediatorów organizowane przez Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Jest mediatorem sądowym wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu.

Natalia Kowalska

Adwokat i mediator

specjalista z zakresu sporów sądowych, w tym prawa rodzinnego oraz w sprawach karnych

Zadzwoń

Napisz

Adwokat Toruń, Prawnik Toruń, Kancelaria
Adwokat Toruń, Prawnik Toruń, Kancelaria

Lorem ipsum