Magdalena Seniw adwokat prawo administracyjne

PRAWO

ADMINISTRACYJNE

Magdalena Seniw adwokat prawo cywilne

PRAWO

CYWILNE

Magdalena Seniw adwokat prawo gospodarcze

PRAWO

GOSPODARCZE

Magdalena Seniw adwokat prawo pracy

PRAWO

PRACY

Magdalena Seniw adwokat prawo autorskie

PRAWO

AUTORSKIE

Magdalena Seniw adwokat zamówienia publiczne

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Magdalena Seniw adwokat prawo rodzinne

PRAWO RODZINNE

Magdalena Seniw adwokat prawo spadkowe

PRAWO SPADKOWE

Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu - Adwokat sprawy sądowe

SPORY SĄDOWE

Adwokat Magdalena Seniw posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz sprawach dotyczących zamówień publicznych. Przed rozpoczęciem własnej praktyki prawniczej była związana z Kancelarią Adwokacką Nasz Prawnik w Toruniu. Jest cenionym ekspertem w zakresie prawa zamówień publicznych.

Doświadczenie zawodowe

Wolny czas spędza aktywnie na podróżach, zwłaszcza na południe Europy, w otoczeniu przyrody, a także praktykuje jogę.

Mecenas Magdalena Seniw ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, W trakcie praktyki zawodowej systematycznie pogłębiała swoją wiedze na licznych szkoleniach z prawa zamówień publicznych. Biegle włada językiem angielskim. 

Wykształcenie

Mecenas Magdalena Seniw w swojej praktyce zawodowej zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa własności intelektualnej, prawa administracyjnego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Jej zainteresowania zawodowe oscylują również wokół sporów majątkowych na gruncie prawa rodzinnego i spadkowego, zwłaszcza na tle prawa własności nieruchomości.

 

W ostatnich latach pomagała przy organizacji wielu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, przygotowywała dokumentację przetargową, opiniowała projekty Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz projekty umów o udzielenie zamówienia publicznego. Reprezentowała zamawiających i oferentów w ramach procedury odwoławczej przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi.

Ulubione dziedziny prawa

W latach 2013-2015 odbywała aplikację adwokacką. Od 2016 roku jest wpisana na listę adwokatów w Kujawsko-Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Toruniu. Angażowała się w pracę Sądu Dyscyplinarnego Kujawsko-Pomorskiej Izby Adwokackiej z siedzibą w Toruniu.

 

Adwokatura

Adwokat Magdalena Seniw od stycznia 2017 roku jest członkiem naszego zespołu, a od 2024 roku wspólnikiem w spółce. W naszej kancelarii jest odpowiedzialna za obsługę kluczowych klientów korporacyjnych. 

 

Uczestniczyła w negocjacjach umów i transakcjach z udziałem przedsiębiorców, w tym dużych podmiotów międzynarodowych. Zajmuje się sporządzaniem i opiniowaniem umów zawieranych zarówno przez konsumentów, jak i przedsiębiorców, a także doradztwem w zakresie projektów realizowanych przez przedsiębiorców z udziałem funduszy zewnętrznych. 

 

Posiada bardzo duże doświadczenie procesowe przed organami postępowania przygotowawczego, sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym.

 

Rola w kancelarii

Pasje

BIOGRAM

Kancelaria Adwokacka Toruń

KANCELARIA ADWOKACKA

IUS COGENS W TORUNIU

RACHUNEK BANKOWY

SWIFT INGBPLPW PL

 

11 1050 1979 1000 0091 4402 2879

ING Bank Śląski Spółka Akcyjna

KANCELARIA ADWOKACKA IUS COGENS SPÓŁKA CYWILNA

P. KONIECKIEWICZ M. SENIW M. SYNAK

 

NIP 9562306128

REGON 341540940

Kancelaria Adwokacka Toruń
Kancelaria Adwokacka Toruń
Kancelaria Adwokacka Toruń
Kancelaria Adwokacka Toruń
Kancelaria Adwokacka Toruń

Kancelaria

kancelaria@iuscogens.pl
+48 600 915 314

 

ul. Kazimierza Jagiellończyka 6
87-100 Toruń

Wszelkie prawa zastrzeżone Kancelaria Adwokacka Ius Cogens s. c. 2023-2024.

Adwokat Magdalena Seniw Toruń

KANCELARIA ADWOKACKA

IUS COGENS W TORUNIU