Mecenas Natalia Kowalska interesuje się alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów. Posiada duże doświadczenie na polu negocjacji i mediacji. Dość powiedzieć, że w 2022 i 2023 roku wszystkie prowadzone przez nią prywatne mediacje (spośród kilkunastu) zakończyły się sukcesem.  

 

Obok tego, chętnie zajmuje się sprawami karnymi. W ostatnich latach była obrońcą oskarżonych m. in. w sprawach dotyczących spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, przestępstw komputerowych, komunikacyjnych, narkotykowych oraz kradzieży,  przestępstw z użyciem przemocy oraz przestępstw seksualnych. 

 

Najczęściej jednak, występuje w sprawach rozwodowych, dotyczących alimentów, władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, zezwolenia na dokonanie czynności prawnych w imieniu małoletnich oraz postępowaniach w sprawach nieletnich. 

 

Ze względu na dużą wiedzę oraz zaangażowanie często jest wyznaczana na kuratora dla osób nieletnich pokrzywdzonych przestępstwem. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu - Adwokat ochrona danych osobowych (RODO)

MEDIACJE

Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu - Mediacje w Toruniu

SPORY SĄDOWE

Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu - Adwokat spory sądowe

PRAWO

UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu - Adwokat prawo ubezpieczeń społecznych

PRAWO

SPADKOWE

Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu - Adwokat prawo spadkowe

PRAWO

RODZINNE

Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu - Adwokat prawo rodzinne

PRAWO

PRACY

Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu - Adwokat prawo pracy

PRAWO

KARNE

Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu - Adwokat prawo karne

PRAWO

CYWILNE

Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu - Adwokat prawo cywilne

PRAWO

ADMINISTRACYJNE

PRAKTYKA PRAWNICZA

Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu - Adwokat prawo administracyjne

Adwokat Natalia Kowalska pracuje w zawodzie od 2016 roku. 

 

W latach 2017-2020 łączyła pracę w naszej kancelarii z odbywaniem aplikacji adwokackiej pod okiem doświadczonego adwokata Krzysztofa Sieczko.

 

Jest osobą bardzo drobiazgową. Posiada umiejętności analityczne, które umożliwiają jej pracę nad sprawami wymagającymi skomplikowanych obliczeń i niemalże aptekarskiej precyzji. Doskonale czuje się w sprawach z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wszelkich sprawach cywilnych, w tym zwłaszcza dotyczących zasiedzenia oraz podziałów majątku. 

 

Znakomicie wypada w trakcie pracy zespołowej przy dużych projektach oraz w sprawach, które wymagają jednoczesnej analizy stanu faktycznego w oparciu o przepisy z różnych dziedzin prawa.

DOŚWIADCZENIE

Mecenas Natalia Kowalska jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

Związała się z naszą kancelarią jeszcze w trakcie studiów prawniczych.

 

W latach 2018-2020 odbywała aplikację adwokacką w Kujawsko-Pomorskiej Izbie Adwokackiej.

 

W 2021 roku zdała egzamin adwokacki oraz ukończyła szkolenie dla mediatorów organizowane przez Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

 

Jest mediatorem sądowym wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu.

WYKSZTAŁCENIE

Kancelaria Adwokacka Toruń

KANCELARIA ADWOKACKA

IUS COGENS W TORUNIU

Adwokat Natalia Kowalska

NATALIA KOWALSKA

ADWOKAT

MEDIATOR

RACHUNEK BANKOWY

SWIFT INGBPLPW PL

 

11 1050 1979 1000 0091 4402 2879

ING Bank Śląski Spółka Akcyjna

KANCELARIA ADWOKACKA IUS COGENS SPÓŁKA CYWILNA

P. KONIECKIEWICZ M. SENIW M. SYNAK

 

NIP 9562306128

REGON 341540940

Kancelaria Adwokacka Toruń
Kancelaria Adwokacka Toruń
Kancelaria Adwokacka Toruń
Kancelaria Adwokacka Toruń
Kancelaria Adwokacka Toruń

Kancelaria

kancelaria@iuscogens.pl
+48 600 915 314

 

ul. Kazimierza Jagiellończyka 6
87-100 Toruń

Wszelkie prawa zastrzeżone Kancelaria Adwokacka Ius Cogens s. c. 2023-2024.