ZESPÓŁ

 

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Nie ma problemu. Zadzwoń do nas i zapytaj, czy nie prowadziliśmy już takiej sprawy jak twoja. 

INTERESUJE CIĘ COŚ INNEGO?

JOANNA SIECZKO

ADWOKAT

NATALIA KOWALSKA

ADWOKAT

MAGDALENA SENIW

ADWOKAT

MARCIN SYNAK

ADWOKAT

PIOTR KONIECKIEWICZ

ADWOKAT

Od czasu rozpoczęcia praktyki prawniczej wielokrotnie reprezentowaliśmy klientów w różnorodnych postępowaniach administracyjnych i podatkowych przed organami samorządu terytorialnego oraz administracji publicznej.

 

Prowadziliśmy m. in. sprawy dotyczące opłat adiacenckich i planistycznych, podziałów nieruchomości, podatków i opłat lokalnych, partycypacji w kosztach utrzymania osób przebywających w domach pomocy społecznej, samowoli budowlanej, ustalenia warunków zabudowy, uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, odmowy przyznania dotacji, odwołania od wyników różnorodnych procedur konkursowych, spory dotyczące dopłat bezpośrednich do produkcji rolnej oraz sprawy dotyczące ochrony środowiska.

 

 

POMOC PRAWNA

DLA OBYWATELI

W ostatnich 10 latach wielokrotnie reprezentowaliśmy obywateli i podmioty publiczne w sprawach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. 

REPREZENTACJA PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI

Nasz zespół posiada 10-letnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej jednostek samorządu terytorialnego. W ramach swoich obowiązków przez ten czas przygotowaliśmy kilkaset opinii prawnych, odpowiedzi na pytania prawne, wytycznych i interpretacji z zakresu zamówień publicznych, gospodarowania mieniem komunalnym, gospodarowania odpadami, planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska oraz podatków i opłat lokalnych.

 

Uczestniczyliśmy w procesach legislacyjnych dotyczących uchwalania aktów prawa miejscowego.

 

Braliśmy udział w powoływaniu związków jednostek samorządu terytorialnego oraz Lokalnych Grup Działania.

 

Uczestniczyliśmy w charakterze ekspertów w posiedzeniach organów uchwałodawczych i kontrolnych jednostek samorządu terytorialnego.

OBSŁUGA PRAWNA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

KANCELARIA ADWOKACKA IUS COGENS

SPÓŁKA CYWILNA

P KONIECKIEWICZ M SENIW M SYNAK

UL. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA 6

87-100 TORUŃ

NIP 9562306128

REGON 341540940

11 1050 1979 1000 0091 4402 2879

ING BANK ŚLĄSKI

SPÓŁKA AKCYJNA

RACHUNEK BANKOWY

SWIFT

INGBPLPW PL

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE KANCELARIA ADWOKACKA IUS COGENS S. C. 2023-2024. Regulamin świadczenia usług oraz polityka ochrony danych osobowych.

PRAWO

ADMINISTRACYJNE

ZADZWOŃ

NAPISZ