JOANNA SIECZKO

ADWOKAT

NATALIA KOWALSKA

ADWOKAT

MAGDALENA SENIW

ADWOKAT

MARCIN SYNAK

ADWOKAT

PIOTR KONIECKIEWICZ

ADWOKAT

ANNA WIŚNIEWSKA

APLIKANT ADWOKACKI

ZESPÓŁ

 

PRAWO CYWILNE

ZADZWOŃ I ZAPYTAJ,

CZY NIE PROWADZILIŚMY

JUŻ TAKIEJ SPRAWY

NIE ZNALAZŁEŚ

INTERESUJĄCEJ CIĘ KATEGORII?

Pomagamy w ochronie praw konsumentów w sporach dotyczących instrumentów rynku finansowego oraz kredytów frankowych, a także dotyczących strat związanych z nieautoryzowanym dostępem do rachunków bankowych. 

KREDYTY FRANKOWE

Prowadzimy sprawy o odszkodowania, zadośćuczynienia oraz renty w imieniu:

  • osób poszkodowanych w wypadkach,
  • bliskich osób ciężko poszkodowanych w wypadkach,
  • rodzin zmarłych w następstwie nieszczęśliwych wypadków.

WYPADKI DROGOWE

Pomagamy w ochronie praw konsumentów w sporach z przedsiębiorcami m. in. z zakresu gwarancji i rękojmi, na tle umów deweloperskich, organizacji imprez turystycznych oraz z liniami lotniczymi.

OCHRONA KONSUMENTÓW

Posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych dotyczących niewykonania lub nienależytego wykonania umów sprzedaży, darowizny, zamiany, zlecenia, o dzieło, o roboty budowlane oraz umów deweloperskich. Prowadziliśmy sprawy dotyczące umów dzierżawy, najmu i kontraktacji. 

SPORY DOTYCZĄCE UMÓW

Zajmujemy się ochroną dóbr osobistych osób fizycznych i podmiotów gospodarczych zarówno na drodze cywilnej jak i karnej. Prowadziliśmy sprawy dotyczące roszczeń wynikających z naruszenia dóbr osobistych, w tym o opublikowanie przeprosin, odszkodowanie i zadośćuczynienie dla pokrzywdzonych oraz na cele społeczne. 

DOBRA OSOBISTE

Zajmujemy się sprawami dotyczącymi naruszenia posiadania oraz prawa własności, w tym o naruszenie posiadania, opuszczenie i opróżnienie nieruchomości (eksmisje), stwierdzenie nabycia prawa własności przez zasiedzenie, uregulowanie własności gospodarstw rolnych, ustanowienie i zniesienie służebności oraz o zniesienie współwłasności i związane z tym roszczenia współwłaścicieli. 

SPORY MAJĄTKOWE

Posiadamy doświadczenie w dochodzeniu roszczeń o odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę w związku z:

  • błędami medycznymi,
  • zakażeniami szpitalnymi,
  • oraz wadliwie wykonanymi zabiegami medycyny estetycznej. 

BŁĘDY MEDYCZNE

Prawo cywilne jest zdecydowanie jedną z najbardziej rozbudowanych gałęzi prawa. Zawiera ogromną ilość regulacji, które dotyczą wielu spraw życia codziennego. Każdy we współczesnym świecie winien mieć przynajmniej szczątkową wiedzę w tym zakresie. Dla prawników natomiast, dobra znajomość tej dyscypliny stanowi pewną nobilitację. Niemieccy prawnicy ukuli nawet sfomułowanie „Kein Zivilist, kein Jurist”, co w wolnym tłumaczeniu znaczy - nie jest prawnikiem, kto nie jest cywilistą. Postawiona teza wynika z faktu, iż jest to dziedzina bardzo ciekawa i zarazem wyjątkowo trudna. Jeśli absolwent prawa dobrze radzi sobie w tej dziedzinie, to prawdopodobnie będzie w stanie poradzić sobie ze wszystkimi innymi.

PRAWO

CYWILNE

ZADZWOŃ

NAPISZ

Prawo Cywilne Toruń

KANCELARIA ADWOKACKA IUS COGENS

SPÓŁKA CYWILNA

P KONIECKIEWICZ M SENIW M SYNAK

UL. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA 6

87-100 TORUŃ

NIP 9562306128

REGON 341540940

11 1050 1979 1000 0091 4402 2879

ING BANK ŚLĄSKI

SPÓŁKA AKCYJNA

RACHUNEK BANKOWY

SWIFT

INGBPLPW PL

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE KANCELARIA ADWOKACKA IUS COGENS S. C. 2023-2024. Regulamin świadczenia usług oraz polityka ochrony danych osobowych.