JOANNA SIECZKO

ADWOKAT

NATALIA KOWALSKA

ADWOKAT

PIOTR KONIECKIEWICZ

ADWOKAT

ANNA WIŚNIEWSKA

ADWOKAT in spe

MAGDALENA SENIW

ADWOKAT

ZESPÓŁ

PRAWO GOSPODARCZE

Reprezentujemy klientów w sprawach przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym oraz sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. 

PROCESY SĄDOWE

Pomagamy klientom w sprawach dotyczących postępowania restrukturyzacyjnego oraz upadłościowego. 

RESTRUKTURYZACJA I UPADŁOŚĆ

Przeprowadzamy szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), obsługi reklamacji składanych przez klientów, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz z zakresu prawa podatkowego i funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

SZKOLENIA

Pomagamy w optymalizacji podatkowej oraz w interpretacji i stosowaniu przepisów podatkowych. Reprezentujemy klientów w trakcie kontroli, w postępowaniach podatkowych oraz przed sądami administracyjnymi i NSA. Bronimy oskarżonych w sprawach karno-skarbowych. 

PRAWO PODATKOWE

Pomagamy klientom w sprawach z zakresu prawa pracy, w zapewnieniu zgodności prowadzonej dokumentacji z obowiązującymi przepisami, przygotowaniu umów i regulaminów  oraz w sporach z prawnikami. 

PRAWO PRACY

Zajmujemy się tworzeniem, przekształcaniem i łączeniem podmiotów gospodarczych. Przygotowujemy projekty uchwał i inne niezbędne dokumenty. Planujemy i prowadzimy walne zebrania wspólników oraz akcjonariuszy. Dokonujemy wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

OBSŁUGA KORPORACYJNA

Tworzymy umowy i regulaminy, doradzamy z kwestiach związanych z zawieraniem i wypowiadaniem umów. Posiadamy duże doświadczenie w sprawach dotyczących umów deweloperskich, o dzieło, o roboty budowlane, sprzedaży, dzierżawy, najmu, umów agencyjnych oraz umów zlecenia. 

PRAWO UMÓW

Jest oczywiste, że motorem napędowym gospodarki są przedsiębiorcy. Według danych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z 2022 roku - sektor przedsiębiorstw wytwarza blisko trzy czwarte wartości PKB (72,3%), przy czym małe i średnie przedsiębiorstwa generują blisko połowę PKB w naszym kraju (49,6%). Największy udział w tworzeniu PKB mają mikroprzedsiębiorstwa – około 30,6% (dane za 2019 r.). Dużą barierą w prowadzeniu własnego biznesu w Polsce jest brak pewności prawa i nieustannie nowelizowane przepisy.

 

W naszej kancelarii wiele wysiłku wkładamy w niesienie pomocy prawnej przedsiębiorcom. Stawiamy na długofalową współpracę i partnerskie relacje. Dbamy, aby działania naszych partnerów były zgodne z obowiązującymi przepisami. Wspólnie szacujemy ryzyko oraz przewidujemy konsekwencje podejmowanych działań. Pomagamy w układaniu relacji między przedsiębiorcami, ich kontrahentami i klientami. Staramy się identyfikować i przeciwdziałać zagrożeniom towarzyszącym prowadzeniu działalności gospodarczej. 

Kancelaria Adwokacka Toruń

KANCELARIA ADWOKACKA

IUS COGENS W TORUNIU

RACHUNEK BANKOWY

SWIFT INGBPLPW PL

 

11 1050 1979 1000 0091 4402 2879

ING Bank Śląski Spółka Akcyjna

KANCELARIA ADWOKACKA IUS COGENS SPÓŁKA CYWILNA

P. KONIECKIEWICZ M. SENIW M. SYNAK

 

NIP 9562306128

REGON 341540940

Kancelaria Adwokacka Toruń
Kancelaria Adwokacka Toruń
Kancelaria Adwokacka Toruń
Kancelaria Adwokacka Toruń
Kancelaria Adwokacka Toruń

Kancelaria

kancelaria@iuscogens.pl
+48 600 915 314

 

ul. Kazimierza Jagiellończyka 6
87-100 Toruń

Wszelkie prawa zastrzeżone Kancelaria Adwokacka Ius Cogens s. c. 2023-2024.

ZADZWOŃ

NAPISZ

PRAWO GOSPODARCZE

GOSPODARKA, GŁUPCZE!

JAMES CARVILE

Adwokat Prawo Gospodarcze Toruń