JOANNA SIECZKO

ADWOKAT

NATALIA KOWALSKA

ADWOKAT

MAGDALENA SENIW

ADWOKAT

MARCIN SYNAK

ADWOKAT

PIOTR KONIECKIEWICZ

ADWOKAT

ZESPÓŁ

ANNA WIŚNIEWSKA

APLIKANT ADWOKACKI

PRAWO SPADKOWE

Nie ma problemu. Zadzwoń do nas i zapytaj, czy nie prowadziliśmy już takiej sprawy jak twoja. 

INTERESUJE CIĘ COŚ INNEGO?

Udzielamy informacji, w jaki sposób dopełnić formalności związanych ze zgłoszeniem dziedziczenia w Urzędzie Skarbowym i skorzystać ze zwolnienia z podatku albo rozliczyć się z należnego podatku od spadków i darowizn.

PODATEK OD SPADKÓW

Prowadzimy sprawy, w których konieczne jest uzyskanie zgody sądu opiekuńczego na odrzucenie spadku przez małoletnich spadkodawców. 

ZEZWOLENIE NA ODRZUCENIE SPADKU W IMIENIU MAŁOLETNICH

Doradzamy w jaki sposób ograniczyć lub wyłączyć odpowiedzialność za długi spadkowe. Pomagamy w poszukiwaniu majątku spadkowego oraz sprawach dotyczących spisu inwentarza spadku. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

ZA DŁUGI SPADKOWE

Reprezentujemy strony w sprawach o zachowek, gdy spadkodawca zapisał w testamencie cały swój majątek innym osobom, albo wyzbył się całości lub istotnej części majątku w drodze darowizn dokonanych za życia. Z ramienia uprawnionych często kwestionujemy wydziedziczenie dokonane w testamencie.  

ZACHOWEK

Zajmujemy się sprawami dotyczącymi podziału majątku spadkowego, z uwzględnieniem darowizn otrzymanych przez poszczególnych spadkobierców oraz wzajemnych rozliczeń między spadkobiercami. 

DZIAŁY SPADKU

Doradzamy w jaki sposób sporządzić testament, aby spadkodawca mógł urzeczywistnić swoją ostatnią wolę a testament był ważny i skuteczny.  Prowadzimy sprawy spadkowe w których kwestionowana jest ważność i skuteczność testamentu, jego poszczególnych zapisów albo konieczna jest wykładnia ostatniej woli spadkodawcy. 

DZIEDZICZENIE TESTAMENTOWE

Prowadzimy sprawy spadkowe, w których nie jest możliwe sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza. Zajmujemy się sprawami zawiłymi, w których następuje konieczność przeprowadzenia postępowań o stwierdzenie nabycia spadku po kilku osobach z wieloma uczestnikami oraz na podstawie wielu różnych przepisów obowiązujących w dacie śmieci spadkodawców. 

DZIEDZICZENIE USTAWOWE

Profesjonalna pomoc adwokata od prawa spadkowego w Toruniu

 

*Spadkobranie jest niczym innym jak wejściem w ogół praw zmarłego. Treść tej paremii jest jasna i zrozumiała. W tym kontekście również sprawy spadkowe wydają się proste. Otóż, nic bardziej mylnego. Tylko nieliczne sprawy z tej kategorii są łatwe do rozstrzygnięcia. Większość spraw spadkowych  jest bardzo złożona. Poziom skomplikowania jest zwykle pochodną upływu czasu od momentu śmierci spadkodawcy oraz wielu innych okoliczności. Decydujące znaczenie może mieć w tym przypadku kwestia, czy spadkodawca pozostawił po sobie testament, czy taki testament jest tylko jeden, czy jest ich wiele, czy zapisy testamentu są jasne czy budzą wątpliwości interpretacyjne, oraz czy kwestionujemy ważność testamentu. Podobnie zawiłe mogą być sprawy dotyczące działu spadku oraz zapłaty zachowku. Jeśli potrzebujesz pomocy adwokata od prawa spadkowego w Toruniu to zapraszamy do naszej kancelarii. 

Kancelaria Adwokacka Toruń

KANCELARIA ADWOKACKA

IUS COGENS W TORUNIU

RACHUNEK BANKOWY

SWIFT INGBPLPW PL

 

11 1050 1979 1000 0091 4402 2879

ING Bank Śląski Spółka Akcyjna

KANCELARIA ADWOKACKA IUS COGENS SPÓŁKA CYWILNA

P. KONIECKIEWICZ M. SENIW M. SYNAK

 

NIP 9562306128

REGON 341540940

Kancelaria Adwokacka Toruń
Kancelaria Adwokacka Toruń
Kancelaria Adwokacka Toruń
Kancelaria Adwokacka Toruń
Kancelaria Adwokacka Toruń

Kancelaria

kancelaria@iuscogens.pl
+48 600 915 314

 

ul. Kazimierza Jagiellończyka 6
87-100 Toruń

Wszelkie prawa zastrzeżone Kancelaria Adwokacka Ius Cogens s. c. 2023-2024.

ADWOKAT OD PRAWA SPADKOWEGO W TORUNIU

HEREDITAS NIHIL ALIUD EST, QUAM SUCCESSIO IN UNIVERSUM IUS, QUOD DEFUNCTUS HABUERIT

ZADZWOŃ

NAPISZ

Adwokat Prawo Spadkowe Toruń