Piotr Konieckiewicz adwokat prawo administracyjne

PRAWO

ADMINISTRACYJNE

Piotr Konieckiewicz adwokat prawo cywilne

PRAWO

CYWILNE

Piotr Konieckiewicz adwokat prawo gospodarcze

PRAWO

GOSPODARCZE

Piotr Konieckiewicz adwokat prawo pracy

PRAWO

PRACY

Piotr Konieckiewicz adwokat prawo autorskie

PRAWO

AUTORSKIE

Piotr Konieckiewicz adwokat negocjacje i mediacje

MEDIACJE

Piotr Konieckiewicz adwokat prawo rodzinne

PRAWO RODZINNE

Piotr Konieckiewicz adwokat prawo spadkowe

PRAWO SPADKOWE

Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu - Adwokat sprawy sądowe

SPORY SĄDOWE

PRAWO RODZINNE

Spory związane z podziałem majątku spadkowego, wzajemnymi roszczeniami spadkobierców, czy roszczeniami o zachowek również mogą być rozstrzygane w trakcie mediacji. 

 

PRAWO RODZINNE

Z uwagi na sferę objętą regulacjami prawa rodzinnego zdecydowana większość takich spraw jest idealna, aby wykorzystać potencjał mediacji. Można z nich skorzystać w praktycznie każdej sprawie rozwodowej i rodzinnej.

PRAWO PRACY

Również w sprawach z prawa pracy wiele spraw można zakończyć w drodze mediacji. Przede wszystkim chodzi tutaj o spory związane z karami dyscyplinarnymi, zakończeniem stosunku pracy oraz roszczeniami majątkowymi pracownika i pracodawcy. 

 

PRAWO KARNE

Mediacja w sprawach karnych jest metodą na pojednanie pomiędzy sprawcą czynu zabronionego a pokrzywdzonym. W ramach ugody sprawca może przeprosić pokrzywdzonego oraz zrekompensować mu w całości lub części doznaną szkodę i wyrządzoną krzywdę.

 

PRAWO GOSPODARCZE

Z reguły przedsiębiorcy nie chcą czekać latami na rozstrzygnięcie frapujących kwestii, dlatego coraz większą popularność zyskują mediacje w sprawach pomiędzy przedsiębiorcami pozostającymi ze sobą w stosunkach gospodarczych oraz w sprawach roszczeń powstałych w związku z wyrządzeniem szkody przez przedsiębiorcę.

PRAWO CYWILNE

Dzięki mediacjom można zażegnać większość sporów w sprawach cywilnych związanych z ochroną dóbr osobistych, eksmisjami, ochroną naruszonego posiadania, ustanowieniem służebności, a także spory na tle wykonywania umów, czynów niedozwolonych i związane z prawem własności oraz wiele innych.

 

Mediacje w Toruniu

Dlaczego warto zdecydować się na mediację?

 

Chester L. Karrass - autor wielu publikacji na temat procesów negocjacji, stwierdził niegdyś, że w biznesie, tak jak w życiu - nie dostaniesz tego na co zasługujesz, tylko to co sobie wynegocjujesz. Tą maksymę z powodzeniem można odnieść do większości spraw rozpoznawanych w postępowaniu sądowym. Problem w tym, że postępowania sądowe trwają niekiedy długo, a ich rezultat bywa niepewny. W każdej sprawie mamy zatem wybór - oczekiwać na rozstrzygnięcie albo wziąć sprawy w swoje ręce i spróbować wynegocjować taki kompromis, który będzie dla nas satysfakcjonujący. 

 

W trakcie mediacji strony mają wpływ na to co negocjują i w jaki sposób to robią, a co najważniejsze - nie są skrępowane ciasnym gorsetem procedur sądowych. Idąc na mediacje w Toruniu nie ryzykują niczego. Mogą jedynie polepszyć swoją sytuację oszczędzając czas i środki zainwestowane w postępowanie sądowe. Rezultatem mediacji może być ugoda, która po zatwierdzeniu lub nadaniu klauzuli wykonalności przez sąd wywoła taki sam skutek jak orzeczenie sądu. Kompromis nie musi być zgniły - może być mądry.

Mediacja w trakcie albo zamiast procesu sądowego

Mediacje to skuteczny sposób rozwiązania konfliktów bez konieczności angażowania się w długotrwałe i kosztowne procesy sądowe ponieważ ogromną wadą postępowań sądowych jest czas ich trwania. Zdarza się, że od wszczęcia do zakończenia procedur sądowych mija kilka miesięcy albo nawet lat. Z tego względu strony często poszukują innych metod rozwiązania sporu. Przede wszystkim takich, które pozwalają osiągnąć zbliżony rezultat ale w znacznie krótszym czasie. Stawką są ustępstwa po obu stronach. W wielu sytuacjach jest to niewygórowana cena jaką należy zapłacić za zakończenie wielomiesięcznego a niekiedy nawet wieloletniego sporu.

Mediacje

Kancelaria Adwokacka Toruń

KANCELARIA ADWOKACKA

IUS COGENS W TORUNIU

KANCELARIA ADWOKACKA

IUS COGENS W TORUNIU

Mediacje Toruń

RACHUNEK BANKOWY

SWIFT INGBPLPW PL

 

11 1050 1979 1000 0091 4402 2879

ING Bank Śląski Spółka Akcyjna

KANCELARIA ADWOKACKA IUS COGENS SPÓŁKA CYWILNA

P. KONIECKIEWICZ M. SENIW M. SYNAK

 

NIP 9562306128

REGON 341540940

Kancelaria Adwokacka Toruń
Kancelaria Adwokacka Toruń
Kancelaria Adwokacka Toruń
Kancelaria Adwokacka Toruń
Kancelaria Adwokacka Toruń

Kancelaria

kancelaria@iuscogens.pl
+48 600 915 314

 

ul. Kazimierza Jagiellończyka 6
87-100 Toruń

Wszelkie prawa zastrzeżone Kancelaria Adwokacka Ius Cogens s. c. 2023-2024.