MEDIATORZY

Spory związane z podziałem majątku spadkowego, wzajemnymi roszczeniami spadkobierców, czy roszczeniami o zachowek również mogą być rozstrzygane w trakcie mediacji. 

PRAWO SPADKOWE

Z uwagi na sferę objętą regulacjami prawa rodzinnego zdecydowana większość takich spraw jest idealna, aby wykorzystać potencjał mediacji. Można z nich skorzystać w praktycznie każdej sprawie rozwodowej i rodzinnej.

PRAWO RODZINNE

Również w sprawach z prawa pracy wiele spraw można zakończyć w drodze mediacji. Przede wszystkim chodzi tutaj o spory związane z karami dyscyplinarnymi, zakończeniem stosunku pracy oraz roszczeniami majątkowymi pracownika i pracodawcy. 

PRAWO PRACY

Mediacja w sprawach karnych jest metodą na pojednanie pomiędzy sprawcą czynu zabronionego a pokrzywdzonym. W ramach ugody sprawca może przeprosić pokrzywdzonego oraz zrekompensować mu w całości lub części doznaną szkodę i wyrządzoną krzywdę.

PRAWO KARNE

Z reguły przedsiębiorcy nie chcą czekać latami na rozstrzygnięcie frapujących kwestii, dlatego coraz większą popularność zyskują mediacje w sprawach pomiędzy przedsiębiorcami pozostającymi ze sobą w stosunkach gospodarczych oraz w sprawach roszczeń powstałych w związku z wyrządzeniem szkody przez przedsiębiorcę.

PRAWO GOSPODARCZE

Dzięki mediacjom można zażegnać większość sporów w sprawach cywilnych związanych z ochroną dóbr osobistych, eksmisjami, ochroną naruszonego posiadania, ustanowieniem służebności, a także spory na tle wykonywania umów, czynów niedozwolonych i związane z prawem własności oraz wiele innych.

PRAWO CYWILNE

NATALIA KOWALSKA

MEDIATOR

PIOTR KONIECKIEWICZ

MEDIATOR

Mediacje Toruń

Ogromną wadą postępowań sądowych jest czas ich trwania. Zdarza się, że od wszczęcia do zakończenia procedur sądowych mija kilka miesięcy albo nawet lat. Z tego względu strony często poszukują innych metod rozwiązania sporu. Przede wszystkim takich, które pozwalają osiągnąć zbliżony rezultat ale w znacznie krótszym czasie. Stawką są ustępstwa po obu stronach. W wielu sytuacjach jest to niewygórowana cena jaką należy zapłacić za zakończenie wielomiesięcznego a niekiedy nawet wieloletniego sporu. W trakcie mediacji strony mają wpływ na to co negocjują i w jaki sposób to robią, a co najważniejsze - nie są skrępowane ciasnym gorsetem procedur sądowych. Idąc na mediację nie ryzykują niczego. Mogą jedynie polepszyć swoją sytuację oszczędzając czas i środki zainwestowane w postępowanie sądowe.  Rezultatem mediacji może być ugoda, która po zatwierdzeniu lub nadaniu klauzuli wykonalności przez sąd wywoła taki sam skutek jak orzeczenie sądu. Kompromis nie musi być zgniły - może być mądry. 

MEDIACJE

W TORUNIU

W BIZNESIE I W ŻYCIU, NIE DOSTANIESZ TEGO NA CO ZASŁUGUJESZ, DOSTANIESZ TO CO WYNEGOCJUJESZ.

 

CHESTER L. KARRASS

ZADZWOŃ

NAPISZ

Mediacje Toruń

KANCELARIA ADWOKACKA IUS COGENS

SPÓŁKA CYWILNA

P KONIECKIEWICZ M SENIW M SYNAK

UL. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA 6

87-100 TORUŃ

NIP 9562306128

REGON 341540940

11 1050 1979 1000 0091 4402 2879

ING BANK ŚLĄSKI

SPÓŁKA AKCYJNA

RACHUNEK BANKOWY

SWIFT

INGBPLPW PL

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE KANCELARIA ADWOKACKA IUS COGENS S. C. 2023-2024. Regulamin świadczenia usług oraz polityka ochrony danych osobowych.