Kancelaria Adwokacka Toruń
Kancelaria Adwokacka Toruń

EKSPERCI

 

NATALIA KOWALSKA

ADWOKAT

Pomagamy w minimalizowaniu skutków przestępstw polegających na kradzieży tożsamości, w tym zaciągania kredytów i pożyczek bankowych przy wykorzystaniu cudzych danych osobowych oraz podszywanie się na portalach społecznościowych pod inne osoby w celu wyrządzenia im szkody majątkowej lub osobistej.

POMOC PRAWNA W SPRAWACH KRADZIEŻY TOŻSAMOŚCI

Pomagamy przedsiębiorcom w spełnieniu wymogów określonych przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO). Przeprowadzamy audyty w zakresie przestrzegania przepisów RODO. Opracowujemy i wdrażamy kompletną dokumentację RODO, w tym politykę prywatności, klauzule informacyjne, rejestr czynności przetwarzania, umowy powierzenia przetwarzania, procedury zgłaszania naruszeń oraz realizacji praw osób, których dane dotyczą. Pomagamy we wdrożeniu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo danych osobowych.

WDROŻENIA RODO

Doradzamy i pomagamy w sprawach związanych z bezprawnym ujawnieniem danych osobowych. Pomagamy w informowaniu osób, których wyciek danych dotyczy oraz współpracą z Urzędem Ochrony Danych Osobowych. 

POMOC PRAWNA ZWIĄZANA

Z WYCIEKIEM DANYCH OSOBOWYCH

Przeprowadzamy szkolenia dotyczące ochrony danych osobowych, w tym - obowiązujących przepisów, obowiązków przedsiębiorców w tym zakresie, praw osób, których dane są przetwarzane, rodzajów przetwarzanych danych, ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych, najczęstszych przypadków naruszeń w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz sposobów ochrony danych i przeciwdziałania incydentom związanym z naruszeniem ich bezpieczeństwa.

SZKOLENIA Z ZAKRESU

OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Nowe technologie oraz postępująca cyfryzacja różnych dziedzin życia stworzyły wiele nowych zagrożeń. W rzeczywistości cyfrowej wszystko dzieje się o wiele szybciej. Obieg informacji, zakupy, operacje finansowe dokonywane są niemal natychmiast. Nie każdy ma jednak świadomość, że zdarzenia zaistniałe w świecie wirtualnym mogą mieć poważne konsekwencje również w świecie realnym. Nie każdy zdaje sobie sprawie sprawę, że przesyłane informacje i nasze dane mogą być cennym towarem, który można ukraść i wykorzystać przeciwko nam. Nie bez przyczyny wielu ekspertów uważa, że jednym z największych problemów XXI wieku są przestępstwa związane z danymi osobowymi. Również w Polsce odsetek takich przestępstw systematycznie rośnie. Problemy w tej materii mogą przydarzyć się każdemu z nas, wobec czego bardzo ważna staje się specjalistyczna wiedza w jaki sposób chronić przesyłane informacje, w tym dane osobowe oraz jak przeciwdziałać skutkom przestępstw związanych z ich niepożądanym wykorzystaniem. 

Kancelaria Adwokacka Toruń

KANCELARIA ADWOKACKA

IUS COGENS W TORUNIU

OCHRONA DANYCH

OSOBOWYCH

I KRADZIEŻ TOŻSAMOŚCI

Ochrona Danych Osobowych Toruń

RACHUNEK BANKOWY

SWIFT INGBPLPW PL

 

11 1050 1979 1000 0091 4402 2879

ING Bank Śląski Spółka Akcyjna

KANCELARIA ADWOKACKA IUS COGENS SPÓŁKA CYWILNA

P. KONIECKIEWICZ M. SENIW M. SYNAK

 

NIP 9562306128

REGON 341540940

Kancelaria Adwokacka Toruń
Kancelaria Adwokacka Toruń
Kancelaria Adwokacka Toruń
Kancelaria Adwokacka Toruń
Kancelaria Adwokacka Toruń

Kancelaria

kancelaria@iuscogens.pl
+48 600 915 314

 

ul. Kazimierza Jagiellończyka 6
87-100 Toruń

Wszelkie prawa zastrzeżone Kancelaria Adwokacka Ius Cogens s. c. 2023-2024.